Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

-1,83 2,82 1,80 4,64 1,71
Index (%)

per 31/mrt/2021

-1,73 3,13 1,96 4,38 2,29
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,01 2,82 1,59 - 3,46
Index (%)

per 31/mei/2021

0,40 3,04 1,78 - 3,63
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-3,62 -0,18 -1,05 0,01 8,71 8,19 - 33,98
Index (%)

per 31/mei/2021

-3,46 -0,02 -0,94 0,40 9,39 9,21 - 35,94

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/jun/2021 EUR 183,74
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 28/mei/2021 335
Basisvaluta Euro
Introductie fonds 23/okt/2012
Introductiedatum 23/okt/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Index FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,23%
ISIN LU0836516103
Bloomberg-code BGIEGF2
Kostenratio 0,15%
Aankoopkosten 5,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL B816488
Bloomberg-indexcode 1
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 28/mei/2021 0,08%
Modified duration per 28/mei/2021 8,51
Effectieve duration per 28/mei/2021 8,51
Gewogen gem. looptijd per 28/mei/2021 10,14 yrs
3y Volatility - Benchmark per 31/mei/2021 4,12
Bèta 3 jr. per 31/mei/2021 0,96
5y Volatility - Benchmark per 31/mei/2021 3,99
Bèta 5 jr. per 31/mei/2021 0,98
WAL to Worst per 28/mei/2021 10,14 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jun/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jun/2021 6,06
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jun/2021 48,30
MSCI ESG % Dekking per 07/jun/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jun/2021 Bond EMU Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
Fondsen in peergroup per 07/jun/2021 176
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jun/2021, op basis van posities vanaf 31/jan/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class F2, per 31/mei/2021 rated against 611 EUR Government Bond Funds.

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,97
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,87
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten