• En unik kampanj med ett unikt resultat

    Läs vår analys av resultatet från det amerikanska valet och vilka investeringsteman du skulle kunna överväga

  • Hjälper med att ge stabilitet på High Yield obligationsmarknaden

    Under perioder med hög volatilitet ger iShares tillförlitlig exponering till High Yield obligationsmarknaden.

Tillkännagivande

Omklassificering av företagshändelser i Tysklandsregistrerade iShares-fonder

Ett brett utbud av investeringsmöjligheter

Produkter

Produkter från iShares ger exponering mot ett brett spektrum av tillgångsslag och marknader.

Sveriges produktlista

Ett urval av iShares ETF:er för att hjälpa dig att bygga din portfölj

iShares tillhandahåller investeringslösningar i alla tillgångsklasser. Upptäck utbudet.

Få reda på mer >
Varför iShares?

Med iShares görs investeringarna enkelt och effektivt för alla investerare oberoende av storlek

Betrodd ledare inom ETF:er

iShares är världens ledande leverantör av börshandlade fonder (ETF:er), och vi har expertkunskaper och åtaganden gentemot investerare som sträcker sig mer än ett årtionde tillbaka. 1

 

Bibehållen resultathistorik

iShares levererar konsekvent kvalitetsfonder som kunder runt om i världen förlitar sig på vid investeringar för framtiden. 2

 

Drivs av BlackRock

iShares tillvaratar kunskaperna och erfarenheten hos BlackRock, som har fått förtroendet att förvalta mer pengar åt investerare än någon annan förvaltare i världen. 3

1 Baserat på fler än 700 ETF:er och mer än 1 biljon amerikanska dollar i förvaltade tillgångar globalt per den 30 juni 2015. 2 iShares indexfonder strävar efter att följa resultatet för respektive underliggande jämförelseindex, och medför lägre avgifter och utgifter. Tracking error är ett mått på hur nära en fond följer sitt jämförelseindex. Under en treårsperiod – per den 31 augusti 2014 – befann sig 62 % av de globala iShares-fonderna inom 25 baspunkter och 80 % inom 50 baspunkter av sina jämförelseindex, baserat på fondernas nettoandelsvärde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. 3 Baserat på 4,721 biljoner amerikanska dollar i förvaltat kapital per den 30 juni 2015, BlackRock.