Sekretesspolicy

Vårt åtagande gentemot dig

Vi ser det som en stor förmån att ha fått möjligheten att tillgodose dina investeringsbehov, en förmån som inbegriper ett omfattande ansvar inklusive att skydda känslig och konfidentiell information. BlackRock Investment Management (UK) Limited och BlackRock Advisors (UK) Limited (benämns nedan "BlackRock") värnar om din integritet. Om du förser oss med personlig information kommer vi att behandla den i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi åtar oss att:

(a) skydda de personuppgifter som du lämnar till oss
(b) informera dig hur vi använder den information vi samlar in om dig, samt
(c) se till att du vet varför vi har för avsikt att lämna ut dina uppgifter.

Användning av webbplatsen

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi registrerar information för olika system-, felsöknings-, administrations- och rapporteringsändamål, exempelvis det totala antalet besökare på webbplatsen och vilka delar av webbplatsen som besöks.

Cookies

Informationen om cookies i det här avsnittet tillhandahålls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i datorns minne och hårddisk när du besöker vissa webbsidor. De används för att få webbplatser att fungera eller för att ge information till den som äger en webbplats.

Varför använder vi cookies?

Cookies hjälper oss att tillhandahålla anpassade tjänster och anpassad information. Vi använder cookies på alla våra webbplatser så att vi rent generellt får veta hur och när sidorna besöks. Vi får också veta vad våra användare föredrar när det gäller teknik, t.ex. vilken typ av videospelare de använder, och om webbplatserna fungerar som de ska.

Om du använder någon av våra lösenordsskyddade webbplatser kanske webbplatsen använder cookies eller annan teknik så att vi kan identifiera dig och lagra och känna igen din konfiguration och dina användaregenskaper. Med hjälp av cookies kan vi också göra det lättare för dig att navigera på webbplatsen samt anpassa dess innehåll så att den information som görs tillgänglig sannolikt är av intresse för dig.

I stora drag kan vi säga att vi använder cookies på våra webbplatser för följande ändamål:

  • Analytiska ändamål: Analytiska cookies gör det möjligt för oss att känna igen, mäta och spåra besökare på våra webbplatser. Det här hjälper oss att förbättra och utveckla det sätt som våra webbplatser fungerar på, t.ex. genom att fastställa om besökare kan hitta information på ett enkelt vis eller identifiera de aspekter av webbplatserna som besökarna finner mest intressanta.
  • Användningsinställningar: Vissa cookies på våra webbplatser aktiveras när en besökare väljer hur han/hon vill använda webbplatsen. Webbplatserna "kommer sedan ihåg" inställningarna för användaren i fråga. Det gör att vi kan skräddarsy delar av webbplatserna för individuella användare.
  • Allmänna villkor: Vi använder cookies på våra webbplatser så att vi kan registrera när en webbplatsbesökare har sett en viss policy (t.ex. den här) eller har gett sitt tillstånd (t.ex. samtycke till de allmänna villkoren på våra webbplatser). Det hjälper oss att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Användaren slipper t.ex. att samtycka till samma villkor flera gånger.
  • Sessionshantering: Programmet som vi kör på våra webbplatser använder cookies för de tekniska ändamål som behövs för att våra servrar ska fungera. Vi använder t.ex. cookies för att skicka ut förfrågningar till flera olika servrar, identifiera användare och fastställa vilka funktioner av webbplatsen som de ska få åtkomst till. Vi använder dem också för att verifiera ursprunget för förfrågningar, hålla reda på information om en användares session och fastställa vilka alternativ eller sidor som ska visas för att webbplatsen ska fungera.
  • Funktionella ändamål: Cookies för funktionella ändamål lagrar information som våra program behöver för att kunna utföra processer och fungera. När t.ex. transaktioner eller förfrågningar inom ett program rör flera arbetsflödessteg används cookies för att tillfälligt lagra informationen från varje steg, så att det blir lättare att fullfölja hela transaktionen eller förfrågningen.

Dina cookie-inställningar

Om du ska kunna använda BlackRocks webbplatser fullt ut måste din dator eller mobila enhet acceptera cookies. Våra webbplatser fungerar inte som de ska utan dem. Dessutom behövs cookies för att vi ska kunna tillhandahålla individanpassade funktioner på våra webbplatser.

Lokal flash-lagring

På vissa av våra webbplatser finns innehåll som är avsett att visas med Adobe Flash Player, som animeringar, videor och verktyg. Lokal flash-lagring (s.k. flash-cookies) kan användas för att förbättra din användarupplevelse. Flash-lagring finns kvar på enheten på samma sätt som standard-cookies, men hanteras direkt av flash-programmet.

Om du vill inaktivera eller ta bort information som lagras lokalt i Flash kan du titta i dokumentationen för flash-programmet, som finns på www.adobe.com. Observera att vissa funktioner kanske inte fungerar om du inaktiverar flash-cookies.

Cookies från tredje part

När du besöker våra webbplatser kan cookies som placerats av tredje part hamna hos dig. Detta kan t.ex. omfatta cookies från Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind och/eller Flurry. Sådana cookies används för de ändamål som beskrivs i avsnittet "Varför använder vi cookies?" i den här policyn. Vi har inte kontroll över inställningen av dessa cookies från tredje part, så vi rekommenderar att du går till webbplatser tillhörande tredje part om du vill ha mer information om deras användning av cookies och hur du kan hantera dem.

Ändra inställningar för cookies

Om du i framtiden vill ta bort cookies som våra webbplatser har placerat ut kan du radera dem från din webbläsare. Anvisningarna för hur du tar bort cookies från datorn eller den mobila enheten beror på operativsystemet och den webbläsare som du använder. Observera dock att om du drar in ditt tillstånd för cookies på våra webbplatser försämras webbplatsernas funktion.

På webbplatsen www.allaboutcookies.org finns anvisningar för hantering av cookies i många vanliga webbläsare. Du kan också se säljarens dokumentation för ditt program.

Mer information om cookies

Om du vill veta mer om cookies i allmänhet och om hur du kan hantera dem kan du gå in på www.allaboutcookies.org.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att administrera ditt konto, förbättra våra tjänster som vi erbjuder dig, förse dig med information samt informera dig om andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Ditt samtycke

Vi kommer inte att lämna ut några uppgifter om dig till tredje part för användning inom direktmarknadsföringsaktiviteter utan ditt samtycke förutom i samband med en försäljning av webbplatsen eller en försäljning av vår verksamhet. Däremot ger vi dig möjlighet att erhålla information som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan registrera dig för direktreklam genom att registrera dig på webbplatsen. Vi skickar vanligtvis direktreklam per e-post eller vanlig post enligt dina önskemål. Om du skulle vilja att vi slutar sända direktreklam till dig är det enkelt att ordna. Varje gång du erhåller direktreklam via e-post inkluderas information om hur du kan säga upp prenumerationen på elektronisk väg. Du kan även informera oss om dina önskemål när det gäller e-post och andra typer av marknadsföring genom att ringa eller skriva till oss i enlighet med informationen i avsnittet "Kommunikation med oss" i denna sekretesspolicy.

Så här säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas

Våra anställda är skyldiga att skydda dina personuppgifter och hålla dem konfidentiella samt att förstå vikten av att upprätthålla våra kunders sekretess. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är i säkert förvar samt förhindra obehörig åtkomst. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda din information som vi regelbundet ser över. Trots våra insatser kan vi inte, på grund av internets uppbyggnad, garantera att dina uppgifter alltid kommer att vara skyddade. De ständiga försöken från hackare som strävar efter att knäcka till och med de senaste säkerhetssystemen innebär att vi aldrig kan ge ett sådant löfte. Du bör vara medveten om att det kan vara möjligt för andra personer att använda den information som du lämnar på chattar, forum eller via andra offentliga tjänster som kan vara tillgängliga via webbplatsen. Vi ansvarar inte för någon information som du publicerar på detta sätt. Det är osannolikt att vi skulle sälja webbplatsen eller vår verksamhet och dina och våra övriga kunders personuppgifter till någon annan, men om vi gör det kommer vi att sträva efter att dina rättigheter och friheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt. Våra webbplatser innehåller ett antal länkar till webbplatser som inte drivs av oss eller av företag som är knutna till oss. Vi ansvarar inte för hur information om dig som samlas in till följd av din användning av dessa webbplatser används och denna sekretesspolicy omfattar inte webbplatser som drivs av någon annan än oss.

Kommunikation med oss

Vi behöver din hjälp med att säkerställa att de personuppgifter som vi har i våra system är korrekta. Vänligen meddela oss om dina personuppgifter ändras om du tidigare har lämnat sådana personuppgifter till oss. Om du vill kan du även begära att erhålla en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig en gång per år utan kostnad. Om du skulle vilja utnyttja denna rättighet skickar du en skriftlig begäran till: iShares Business Development, BlackRock, Murray House, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien. Om du vill kontakta oss för att ändra det sätt på vilket du erhåller marknadsföringsmaterial från oss, eller för att meddela att du inte längre vill erhålla sådant material, kan du skriva till oss på adressen iShares Client Services, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien eller skicka e-post till feedback@iShares.com eller ringa oss på +44 (0)20 7668 8007.

Användning av och utlämnande av dina uppgifter till tredje part

De personuppgifter som du förser oss med kommer endast att lämnas ut till tredje part om vi har ditt tillstånd eller i enlighet med vad som fastställs i denna sekretesspolicy. Vi kan komma att lämna ut information om den allmänna användningen av våra webbplatser till tredje part, till exempel för att visa användningsmönster för annonsörer och andra affärspartners. Den information som vi lämnar vidare inkluderar inte några personuppgifter genom vilka du skulle kunna bli identifierad. Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part (inklusive våra samarbetspartners) med vilken vi har avtalat att denna part skall tillhandahålla direktreklamtjänster för vår räkning och i vårt namn. Genom att lämna dina personuppgifter till oss via den här webbplatsen godkänner du att vi lämnar ut dem till sådana tredje parter både i det land där du är bosatt och utanför detta land. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till polisen eller annan myndighet om vi blir ombedda att göra det eller önskar göra detta föra att uppfylla lagliga åtaganden eller vid misstanke om att du missbrukat vår webbplats eller någon av våra webbplatstjänster. Vi strävar efter att förhindra andra personer från att obehörigt lämna ut dina personuppgifter, men vi ansvarar inte för något obehörigt utlämnande eller andra brott mot säkerheten eller för andra personers handlande om informationen har förmedlats till dem med ditt medgivande eller med medgivande från någon annan än oss eller våra samarbetspartners.

Storbritanniens personuppgiftslag från 1998

För bofasta i Sverige kommer personuppgifter som du har tillhandahållit att lagras enligt Storbritanniens personuppgiftslag från 1998 (Data Protection Act 1998). Dina personuppgifter kan komma att lämnas vidare till eller användas av andra bolag inom BlackRock-koncernen, som BlackRock Investment Management (UK) Limited och BlackRock Advisors (UK) Limited ingår i, och till våra ombud och leverantörer av tjänster i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla dig vår tjänst, men de kommer inte att lämnas till andra externa organisationer och/eller individer om du inte har samtyckt till utlämnandet och/eller utlämnandet är nödvändigt för att vi ska kunna:

(a) uppfylla ett avtal i vilket du är en part, eller
(b) uppfylla våra skyldigheter enligt lag/gällande regler, eller
(c) utöva vår ordinarie affärsverksamhet.

Alla personuppgifter som lämnas till BlackRock kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att:
(a) uppfylla eventuella avtalsförpliktelser gentemot dig
(b) uppfylla externt pålagda skyldigheter enligt lag/gällande regler.

Ditt samtycke

Du samtycker till att dina personuppgifter får användas på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Du samtycker även till att dina personuppgifter får användas för att förse dig med information om produkter eller tjänster som tillhandahålls av bolagen i BlackRock-koncernen, som BlackRock Investment Management (UK) Limited och BlackRock Advisors (UK) Limited ingår i.

Revideringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera denna policy genom att publicera en reviderad sekretesspolicy online (som du blir informerad om nästa gång du använder webbplatsen efter att en sådan revidering har genomförts) och din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du samtycker till dessa ändringar.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen skicka dem till oss via e-post till feedback@iShares.com eller skriftligen till iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien. Du kan även ringa oss på +44 (0)20 7668 8007.

Utfärdad och godkänd i Storbritannien av BlackRock Investment Management (UK) Limited och BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserade och står under tillsyn av Financial Conduct Authority. © 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alla rättigheter förbehålles.