• US election: unexpected Trump win

    Implications for markets and policy

  • Helping bring stability to the High Yield market

    iShares seeks to deliver reliable access during high yield bond market volatility

Kunngjøring

Reklassifisering av selskapshandlinger i iShares-fond som er hjemmehørende i Tyskland

Et bredt utvalg av investeringsmuligheter

Produkter

iShares produkter gir eksponering i et bredt utvalg av aktivaklasser og markeder.

Se den norske produktlisten

Et utvalg av iShares ETF-er som hjelper deg å bygge din portefølje

iShares tilbyr investeringsløsninger i alle aktivaklasser. Se utvalget.

Se hele vart produktutvalg >
Varför iShares?


iShares gjør det enkelt og effektivt å investere for investorer i alle størrelser

ETF-markedets betrodde leder

Med mer enn ti års ekspertise og engasjement er iShares verdens ledende leverandør av børshandlede fond (ETF). 1

 

God avkastning over lang tid

iShares leverer konsekvent kvalitetsfond som kunder over hele verden bruker for å investere for fremtiden.2

 

Drevet av BlackRock

iShares benytter seg av innsikten og erfaring til BlackRock, som håndterer mer penger for investorer enn noe annet selskap i verden.3

1 Dette er basert på de mer enn 700 børshandlede fondene og mer enn 1 billion amerikanske dollar i kapital som BlackRock forvalter globalt per 30. juni 2015. 2 iShares indeksfondhar som mål å spore avkastningen til de underliggende referanseindeksene, minus gebyrer og utgifter. Relativ volatilitet er et mål på hvor nære et fond følger indeksen den har som referanse. I løpet av en treårsperiode, per 31. august 2014, var 62 % av globale iShares-fond innen 25 bp og 80 % var innen 50 bp av referansen, basert på den verdijusterte egenkapitalen til fondene. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.3 Basert på 4,721 billioner amerikanske dollar i AUM per 30. juni 2015, BlackRock.