Vår forpliktelse overfor deg

Vi betrakter det som et stort privilegium å få muligheten til å dekke dine investeringsbehov, og vi har et betydelig ansvar blant annet med å sikre dine sensitive og konfidensielle opplysninger. BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited (heretter kalt BlackRock) respekterer dine valg når det gjelder personvern. Hvis du gir oss personopplysninger, vil vi behandle dem i samsvar med disse personvernretningslinjene.

Vi forplikter oss til å

(a) beskytte personopplysningene du gir oss,
(b) fortelle deg hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter om deg, og
(c) sørge for at du kjenner hensikten når vi ønsker å gjøre til kjenne dine personopplysninger.

Tilgang til nettstedet

Ved å gå inn på dette nettstedet aksepterer du at vi kan spore og registrere opplysninger for formål knyttet til systemer, feilsøking, administrasjon og rapportering, blant annet samlet antall besøkende på nettstedet, og hvilke deler av nettstedet som blir besøkt.

Informasjonskapsler/Cookies

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") til å innhente og lagre opplysninger om din Internett-forbindelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler er dataelementer som vårt nettsted sender til din nettleser. Når vi bruker informasjonskapsler, innhenter vi ikke og lagrer ikke personopplysninger om deg bortsett fra det som er nødvendig for å identifisere deg hvis du er en registrert bruker. Vi bruker informasjonskapsler for å forstå bedre hvem som besøker, og vender tilbake til, nettstedet vårt. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle antall besøkende på ulike deler av nettsiden. Disse opplysningene hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og gjøre det nyttigere for våre besøkende. Hvis du foretrekker å ikke motta informasjonskapsler fra oss, kan du stille inn nettleseren din i samsvar med dette. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, kan det hende du ikke får tilgang til hele nettstedet.

Personopplysninger som oppgis

Vi bruker personopplysningene dine til å betjene kontoen din, å forbedre våre tjenester til deg, å gi deg informasjon og å informere deg om ytterligere produkter eller tjenester som du kan ha interesse av.

Ditt samtykke

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til tredjeparter til bruk i deres direktemarkedsføring uten ditt samtykke, bortsett fra i sammenheng med et salg av dette nettstedet eller et salg av vår virksomhet. Vi gir deg imidlertid muligheten til å motta informasjon som vi tror kan interessere deg. Du kan abonnere på direktemarkedsføring ved å registrere deg på dette nettstedet. Vi sender normalt direktemarkedsføring via e-post eller post avhengig av hva du foretrekker. Hvis du vil at vi skal slutte å sende direktemarkedsføring til deg, er det enkle måter å gjøre dette på. Når du mottar direktemarkedsføring via e-post, får du beskjed om hvordan du kan stoppe abonnementet elektronisk. Du kan også formidle dine preferanser når det gjelder e-post og andre typer markedsføring ved å ringe eller skrive til oss som forklart i avsnittet "Kontakt med oss" i personvernretningslinjene.

Slik sikrer vi personvernet

Vi krever at våre ansatte sikrer fortrolig behandling av dine personopplysninger og forstår viktigheten av å opprettholde konfidensialitet og personvern for kundene. Vi vil gjøre alle fornuftige anstrengelser for å sikre at dine data blir lagret sikkert og for å hindre at andre får urettmessig tilgang til dataene. Vi har truffet sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine og kontrollerer disse tiltakene regelmessig. Dessverre kan vi ikke, på grunn av Internettets natur, garantere at opplysningene dine er trygge til enhver tid. Fordi hackere hele tiden prøver å knekke selv de nyeste sikkerhetssystemene, kan vi aldri komme med et slikt løfte. Du må være klar over at hvis du oppgir opplysninger på eventuelle chat-områder eller i forum eller andre offentlig tilgjengelige tjenester som kan være gjort tilgjengelig ved hjelp av nettstedet, kan det være mulig for andre personer å bruke disse opplysningene. Vi er ikke ansvarlige for offentliggjøring av opplysninger du oppgir på denne måten. Det er lite sannsynlig at vi vil selge nettstedet eller vår virksomhet og dine og de øvrige kundenes personopplysninger til andre, men hvis vi gjør dette, vil vi tilstrebe at dine rettigheter når det gjelder behandling av dine persondata, blir tilstrekkelig beskyttet. På våre nettsteder finnes en rekke koblinger til nettsteder som ikke drives av oss eller selskaper som er knyttet til oss. Vi tar ikke noe ansvar for bruk av informasjon om deg som er innhentet som et resultat av din bruk av disse nettstedene, og disse personvernretningslinjene gjelder ikke nettsteder som er drevet av andre enn oss.

Kommunisere med oss

Vi trenger din hjelp til å sikre at personopplysningene vi lagrer i systemene våre, er korrekte. Meld fra til oss om endringer i personopplysningene dine hvis du har oppgitt personopplysninger til oss tidligere. Hvis du ønsker, kan du også be om en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg, mot en avgift på 10 GBP. Hvis du vil benytte deg av denne retten, sender du en skriftlig forespørsel til: iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, UK. Hvis du vil kontakte oss for å endre måten du mottar markedsføringsmateriale fra oss på, eller for å fortelle oss at du ikke lenger ønsker å motta slikt materiale, kan du enten skrive til oss på iShares Client Services, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, UK, sende e-post til feedback@iShares.com eller ringe oss på 800 14 324.

Bruk av dine opplysninger og utlevering av dem til tredjeparter

Personopplysningene du gir oss, vil bare bli utlevert til andre tredjeparter hvis vi har fått din tillatelse, eller slik det er beskrevet i disse personvernretningslinjene. Vi kan utlevere detaljer om den generelle bruken av våre nettsteder til tredjeparter, for eksempel for å demonstrere bruksmønstre for annonsører eller andre forretningspartnere. Informasjon vi viderebringer, vil ikke inneholde noen personopplysninger som kan føre til at du blir identifisert. Vi kan viderebringe personopplysningene dine til tredjeparter (inkludert våre tilknyttede selskaper) som vi har engasjert til å levere direktemarkedsføringstjenester på våre vegne og i vårt navn. Ved å utlevere dine personopplysninger til oss via dette nettstedet, gir du ditt samtykke til at vi kan utlevere personopplysningene dine til slike tredjeparter i ditt hjemland og utenfor ditt hjemland. Vi kan viderebringe personopplysningene dine til politiet eller annen reguleringsmyndighet hvis vi blir bedt om det eller ønsker å gjøre det for å etterleve loven eller i forbindelse med mistanke om at du har misbrukt vårt nettsted eller en av tjenestene på nettstedet vårt. Vi tilstreber å hindre ikke-godkjent utlevering av personopplysningene dine fra andre personer, men vi er ikke ansvarlige for ikke godkjent utlevering eller andre brudd på sikkerheten eller for andre personers handlinger hvis opplysningene ble gitt til dem med din godkjenning eller med godkjenning fra andre enn oss eller våre tilknyttede selskaper.

UK Data Protection Act 1998

For innbyggere i Norge vil personopplysningene du har oppgitt, bli lagret i samsvar med Data Protection Act 1998. Personopplysningene dine kan bli viderebrakt til eller brukt av andre organisasjoner innenfor BlackRock-konsernet, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del av, og til våre agenter og tjenesteleverandører i den grad de er nødvendige for å levere vår tjeneste til deg, men de vil ikke bli utlevert til andre utenforstående organisasjoner og/eller personer, med mindre du har gitt samtykke til utleveringen og/eller utleveringen er nødvendig for oss

(a) for å oppfylle en kontrakt du er part i, eller
(b) etterleve våre juridiske/regulatoriske forpliktelser eller
(c) utføre våre ordinære forretningsaktiviteter.

Eventuelle personopplysninger som oppgis til BlackRock, vil bli lagret så lenge som nødvendig for å

(a) oppfylle eventuelle kontraktsforpliktelser overfor deg eller
(b) etterleve eksternt pålagte juridiske/regulatoriske forpliktelser.

Du godtar at personopplysningene dine kan brukes til å gi deg opplysninger om produkter og tjenester som tilbys av BlackRock-konsernet, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del av.

Endringer av personvernretningslinjene

Vi forbeholder oss retten til å revidere og endre disse retningslinjene når som helst ved å publisere reviderte personvernretningslinjer på Internett (noe du vil bli gjort oppmerksom på ved neste besøk på dette nettstedet etter at revisjonen er utført), og din fortsatte bruk av nettstedet betyr at du aksepterer disse endringene.

Hvis du har spørsmål om disse personvernretningslinjene, kan du sende oss en e-post på feedback@iShares.com, eller skrive til oss på iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, UK eller ringe oss på 800 14 324.

Publisert og godkjent i Storbritannia av BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited, som er godkjent og regulert av Financial Services Authority. © 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rettigheter reservert.