EEN NIEUWE MANIER VAN BELEGGEN: iSHARES FACTOR ETF’s

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Wat zijn factoren?

  • Factoren zijn bepaalde kenmerken die van invloed zijn op het rendement van een portefeuille. Ze kunnen in alle portefeuilles worden teruggevonden. 
  • Het onderscheiden van factoren is geen nieuw verschijnsel. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw hebben wetenschappers verschillende factoren in kaart gebracht die bepalend kunnen zijn voor het rendementen van beleggingen, beleggingscategorieën, markten en landen. Er zijn zelfs 6 Nobelprijzen toegekend voor onderzoek naar factorbeleggen.1
  • Nieuw is wel dat u op verschillende manieren gebruik kunt maken van deze beleggingsfactoren, bijvoorbeeld via ETF’s (Exchange Traded Funds) die gebaseerd zijn op smart bèta technieken. Dit soort ETF’s bieden beleggers eenvoudig en transparant toegang tot factorbeleggingen.

1Bron: Nobelprijzen toegekend in 1970, 1981, 1990, 1997, 2013, 2017. 

Risico: Er kan geen garantie worden gegeven dat een strategie die gericht is op specifieke kwantitatieve beleggingskenmerken (“factoren”) tot een beter rendement of lager risico zal leiden. De blootstelling aan dergelijke beleggingsfactoren kan in een bepaald marktklimaat afbreuk doen aan het rendement, mogelijk zelfs gedurende langere tijd. Wanneer de strategie onder dergelijke omstandigheden geconcentreerd blijft op de beoogde beleggingsfactor(en) en niet wordt aangepast om zich op andere factoren te richten, kan dit tot verliezen leiden.

Hand met geld

INFLATIE: HERINNERT U HET ZICH NOG?

Lees hoe u uw portefeuille hierop afstemt, met gebruik van factorbeleggingen.

MKTGH0222E/S-2035316