Casestudy: een visie uitwerken

De vraag:

Hoe kan ik via factoraccenten een marktvisie uitwerken en naar alfa streven?

Een beleggingsteam van een private bank beheerde een indexportefeuille van naar marktkapitalisatie gewogen Amerikaanse aandelenproducten. De CIO van de bank, die de centrale beleggingsvisie voor alle beleggingsteams vaststelde, had positieve verwachtingen van defensieve activa. Het beleggingsteam wilde de portefeuille in die lijn aanpassen.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Analyse:
Het beleggingsteam verkende het potentieel van factoren om betere prestaties te bereiken dan de brede marktindex. Dit kon bereikt worden door een deel van de naar marktkapitalisatie gewogen Amerikaanse aandelenproducten te vervangen door een goedgekozen combinatie van factor-ETF’s.

Net als sectoren gedragen factoren zich cyclisch en leveren ze in verschillende fasen van de cyclus een wisselend rendement

Factor performance over the market cycle

Bron: BlackRock, per 31 juli 2019. Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Uitwerking:
Het beleggingsteam voegde een blootstelling aan vijf factoren toe via ETF’s (kwaliteit, omvang, waarde, minimum volatility en momentum), om te kunnen profiteren van het rendement dat deze factoren op de lange termijn konden voortbrengen.

Aangezien de visie van de CIO zich concentreerde op een defensieve strategie, koos het team voor een overweging van de defensieve factoren. Dit betekende dat ze hun allocatie naar factor-ETF’s binnen kwaliteit en minimum volatility vergrootten, aangezien deze factoren in tijden van economische onzekerheid historisch goed hebben gepresteerd.

MKTGM0220E-1088618