Casestudy: bèta versterken

De vraag:

Hoe kan factorbeleggen helpen om beter bestand te zijn tegen de marktdruk?

Een verzekeraar zocht naar een strategie om het groeipotentieel van zijn portefeuille tegen lage kosten te verbeteren, zonder dat het totale risicoprofiel zou veranderen. Een extra opgave was om met het huidige deel van de portefeuille dat via indexproducten belegd was in aandelen van ontwikkelde markten, meer waarde toe te voegen zonder de kosten aanmerkelijk te verhogen.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Analyse:
De verzekeraar ontdekte dat Minimum Volatility en Multifactor-ETF’s het risicogecorrigeerde rendement van de portefeuille konden verbeteren, terwijl de kosten laag bleven.

Het risico/rendementsprofiel van het indexgedeelte kon verbeterd worden door toevoeging van ETF’s die de onderstaande indices volgen.

Index sleeve risk/return profile

Bron: BlackRock, per 31 juli 2019. Casestudy’s zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze houden in geen enkel opzicht een garantie in voor bepaalde resultaten of gebeurtenissen in de toekomst en dienen niet geïnterpreteerd te worden als advies of aanbeveling.

Uitwerking:

De verzekeraar belegde een deel van de indexallocatie van zijn portefeuille in een wereldwijde Minimum Volatility ETF en een wereldwijd Multifactor-ETF.

  • Het Minimum Volatility ETF kan helpen om het risicogecorrigeerde rendement van de portefeuille te controleren en het risico bij een dalende markt te temperen.
  • Het Multifactor-ETF kan positief bijdragen aan het rendement zonder het bestaande risicoprofiel te veranderen. Omdat dit ETF zich alleen op potentiële rendementsfactoren concentreert, kan het onafhankelijk van het Minimum Volatility ETF worden op- of afgeschaald.
  • Op deze manier kunnen beide ETF’s elkaar versterken en het potentiële rendement vergroten, terwijl het risico onder controle blijft.

MKTGM0220E-1088618