INDEXBELEGGEN IN OBLIGATIES

Ontdek waar de uitdagingen liggen en welke fondsen het beste in uw portefeuille passen.

Foto van zakencentrum
Foto van zakencentrum

DE 3 GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR OBLIGATIE-BELEGGERS

Een nieuwe kijk op obligaties brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Lees hier hoe iShares hierbij kan helpen.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

Theepotten

ONTDEK iBONDS ETF’s

Maak kennis met onze reeks obligatiefondsen met een vaste einddatum. Vergelijk ze met andere typen fondsen en ontdek hoe u ze in uw portefeuille kunt gebruiken.

VIND HET PASSENDE OBLIGATIEFONDS

Ontdek welke oplossingen iShares obligatie-ETF’s kunnen bieden voor de uitdagingen van de obligatiemarkt.

Vergrootglas
Hoogwaardige bedrijfsobligaties

Investment-grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit kunnen beleggers helpen hun rendementsdoelen te bereiken, terwijl het kredietrisico beperkt blijft.

Opwaartse pijl
Kijk eens naar Short Duration ETF’s

Zet uw geld aan het werk met ETF’s die beleggen in kortlopende obligaties, die potentiële inkomsten combineren met een gematigd risico.

Vulkaan
Ontdek ETF’s met een vaste einddatum

iBonds ETF’s bieden eenvoudig toegang tot de obligatiemarkt, met een vaste tijdshorizon, zodat u uw verwachte inkomsten kunt afstemmen op uw toekomstige verplichtingen.

Kringloop
Meer duurzaamheid inbouwen

ETF’s bieden transparante, flexibel inzetbare oplossingen om duurzame obligaties in uw portefeuille te integreren.

Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.