INDEXBELEGGEN IN OBLIGATIES

Ontdek waar de uitdagingen liggen en welke fondsen het beste in uw portefeuille passen.

Zakenmensen

DE 3 GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR OBLIGATIE-BELEGGERS

Een nieuwe kijk op obligaties brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Lees hier hoe iShares hierbij kan helpen.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt

ONTDEK iBONDS ETF’s

Maak kennis met onze reeks obligatiefondsen met een vaste einddatum. Vergelijk ze met andere typen fondsen en ontdek hoe u ze in uw portefeuille kunt gebruiken.

Walvis

DUURZAME OBLIGATIES

Wilt u duurzaam beleggen? Lees hier hoe iShares obligatie-ETF’s hierin een rol kunnen spelen.

VIND HET PASSENDE OBLIGATIEFONDS

Ontdek hoe iShares obligatie-ETF’s u kunnen helpen om de uitdagingen van de obligatiemarkt het hoofd te bieden.

Vergrootglas
Hoogwaardige bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit kunnen beleggers helpen hun rendementsdoelen te behalen, terwijl het kredietrisico beperkt blijft.

Opwaartse pijl
Inspelen op hogere inflatie

In het huidige klimaat hebben veel beleggers behoefte aan fondsen die bescherming kunnen bieden tegen hogere inflatie.

Vulkaan
Minder last van renteschommelingen

Fondsen voor beleggers die naar manieren zoeken om het risico van renteschommelingen te verkleinen.

Kringloop
Meer duurzaamheid inbouwen

ETF’s bieden transparante, flexibel inzetbare oplossingen om duurzame obligaties in de portefeuille te integreren.

Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen.