ONTDEK ONS AANBOD

Van een brede marktspreiding tot precies afgestemde exposures: iShares obligatie-ETF’s zijn efficiënte bouwstenen die toegang bieden tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt.

In de gefragmenteerde obligatiemarkt bieden indexbeleggingen toegang tot gestandaardiseerde, voorspelbare en efficiënte bouwstenen, die het aanzienlijk eenvoudiger maken de gewenste spreiding in de kernportefeuille te bereiken.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

iSHARES OBLIGATIEFONDSEN

(De grootste iShares fondsen per classificatie, gebaseerd op beheerd vermogen (AUM), per 30 september 2020)

BOUWSTENEN VOOR DE KERNPORTEFEUILLE
DUURZAAM
ULTRAKORTE DURATION
KREDIETKWALITEIT
TOEGANG TOT OPKOMENDE MARKTEN

Er zijn diverse aandelenklassen met afdekking van het valutarisico beschikbaar.

Risico: Spreiding en assetallocatie kunnen geen volledige bescherming tegen het marktrisico bieden. Deze informatie dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling ten aanzien van bepaalde producten of strategieën. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed beleid) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria. Beleggingen in opkomende markten gaan doorgaans gepaard met een hoger beleggingsrisico dan beleggingen in ontwikkelde markten. De waarde van deze beleggingen kan hierdoor onvoorspelbaar zijn en aan grotere schommelingen onderhevig zijn.

WAAROM iSHARES VOOR OBLIGATIES?

Sleutel

Toegankelijk en breed aanbod

iShares heeft het grootste aanbod van UCITS obligatie-ETF’s, met meer dan 90 fondsen die toegang bieden tot vrijwel alle onderdelen van de obligatiemarkt.*

Diamant

Hoge kwaliteit

iShares biedt de meest liquide UCITS obligatie-ETF’s in Europa, die hun indices op de voet volgen. Zeer zorgvuldige opbouw van de producten en selectie van indices waarborgen een hoge kwaliteit.*

Persoon

Vertrouwde partner

iShares biedt toegang tot een wereldwijd toonaangevend trading-platform, implementatiediensten, portefeuille-analyse en modelportefeuilles.

* Bron: BlackRock, Bloomberg per 30 september 2020.

Risico’s: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen. Er is geen garantie dat een positief rendement bereikt zal worden.