DE 5 GROOTSTE ESG-UITDAGINGEN VOOR BELEGGERS

De enorme omschakeling naar duurzaam beleggen stelt beleggers voor grote uitdagingen. Ontdek hoe iShares en BlackRock u daarbij kunnen helpen.

Windpark

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE ENORME OMSCHAKELING NAAR DUURZAAM BELEGGEN…

We zitten midden in een enorme omschakeling naar duurzaam beleggen. Beleggers in de EMEA-regio verwachten dat in 2025 bijna 50% van hun belegd vermogen (AUM) duurzaam belegd zal zijn, terwijl dit in 2020 nog maar 21% was.1 Deze fundamenteel andere aanwending van kapitaal, met een grotere nadruk op duurzaamheid, komt momenteel in een stroomversnelling. In 2020 bedroeg de netto-instroom in duurzame beleggingen wereldwijd USD 425 miljard. In het eerste kwartaal van 2021 stond de teller al op USD 353 miljard.2

…STELT BELEGGERS VOOR GROTE UITDAGINGEN

Wij zien dat duurzaam beleggen ingewikkeld kan zijn en weten dat er niet één aanpak is die voor alle beleggers de beste is. Uit interviews met meer dan 100 klanten3 hebben we afgeleid dat er 5 onderwerpen zijn waarmee beleggers vaak worstelen:

 • PORTEFEUILLE-OPBOUW: Een duurzame portefeuille opbouwen, die aan specifieke eisen voldoet, kan zeer tijdrovend zijn, terwijl het onduidelijk is wat de invloed op het totale rendement zal zijn. Beleggers hebben behoefte aan een partner die hen bij deze transitie kan ondersteunen.
 • ESG-DATA: De beschikbare informatie en cijfers over duurzame beleggingen zijn verre van consistent en ook de interpretatie ervan kan sterk uiteenlopen. Beleggers hebben behoefte aan concrete cijfers die de meetbare duurzame resultaten van hun beleggingen in kaart brengen.
 • PRODUCTSELECTIE: Alleen al in Europa werden in 2021 tot nu toe 48 duurzame ETF's gelanceerd, gebaseerd op allerlei methodieken.4 Beleggers willen op een gemakkelijke manier hun weg vinden in het grote aanbod van duurzame producten.
 • KLIMAATCRITERIA INTEGREREN: Het klimaat speelt steeds meer een centrale rol in de overwegingen van beleggers. Beleggers willen duidelijke handvaten om hun klimaatcriteria in hun duurzame portefeuilles te integreren.
 • ENGAGEMENT: Beleggers zijn zeker als het om duurzaam beleggen gaat, gebaat bij een fondsaanbieder met een sterk stewardship-beleid, die werkt aan een langdurige dialoog met de bedrijven waarin de fondsen beleggen.

5 ESG-UITDAGINGEN EN HOE iSHARES HIERBIJ KAN HELPEN

iShares kan u samen met BlackRock helpen om via indexproducten de overstap naar een duurzame portefeuille te maken en oplossingen te vinden voor de 5 grootste opgaven:

UITDAGING

UITDAGING

Hoe maak ik de overstap naar een duurzame portefeuille en meet ik het effect op mijn financiële en duurzame resultaten?

HOE iSHARES KAN HELPEN

HOE iSHARES KAN HELPEN

Beleggers hebben een fondsaanbieder nodig die hen helpt bij de overstap naar een duurzamere portefeuille. Als u bij iShares belegt profiteert u van de bredere toegevoegde waarde, ervaring en expertise van BlackRock. Samen zijn we er optimaal op ingesteld aan de groeiende behoefte aan duurzame portefeuilles te voldoen.

EEN PARTNER BIJ DE OPBOUW VAN EEN DUURZAME PORTEFEUILLE

EEN PARTNER BIJ DE OPBOUW VAN EEN DUURZAME PORTEFEUILLE

Of u nu net begint met de opbouw van een duurzame portefeuille of uw bestaande portefeuille wilt evalueren en verbeteren, iShares en BlackRock kunnen u waardevolle ondersteuning bieden. Bij het bepalen van uw beleggingsstrategie of de analyse van uw portefeuille, en met een breed aanbod van modelportefeuilles, trading-strategieën en transitiebeheer.

EEN DUURZAME PORTEFEUILLE OPBOUWEN EN ANALYSEREN

EEN DUURZAME PORTEFEUILLE OPBOUWEN EN ANALYSEREN

In de aftgelopen 2 jaar heeft BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) ruim 1.400 portefeuilles van klanten in heel Europa geanalyseerd, met een totaal belegd vermogen van zo'n USD 500 miljard, en 450 beleggingsoplossingen voor klanten gecreëerd.5 In deze periode hebben we gezien dat ESG een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. Duurzame beleggingen zijn van slechts 15% van alle geanalyseerde portefeuilles in het eerste halfjaar van 2019 gestegen naar 24% in het eerste halfjaar van 2020 en vervolgens naar 57% in de eerst zes maanden van 2021.6

A 280% increase in ESG-focused engagement

A 280% increase in ESG-focused BPAS client engagements over the past 2 years.

Source: BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (EMEA) as of 30 June 2021.


BPAS HELPT U BIJ:

BPAS HELPT U BIJ:

 • ANALYSE van het duurzaamheidsprofiel van uw totale portefeuille op basis van ESG-data uit  Aladdin®, BlackRock’s platform voor risico- en portefeuillebeheer, om de duurzaamheidskenmerken, zoals de ESG-kwaliteitsscore en koolstofintensiteit, en uw betrokkenheid bij bepaalde bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen. U krijgt zo ook een totaalbeeld van de risico- en rendementsfactoren die van invloed zijn op uw portefeuille.
 • AANPASSING van uw portefeuille om de duurzaamheidskenmerken te verbeteren, door producten te vervangen door op duurzame alpha gerichte, factor- en indexfondsen. U kunt direct de beoogde duurzame portefeuille vergelijken met de oorspronkelijke allocaties en zien wat het effect is op de duurzaamheidskenmerken, risicofactoren, historische prestaties en kosten. U kunt vervolgens uw bestaande strategische assetallocatie aanpassen om de duurzaamheid van uw portefeuille te verbeteren, in overeenstemming met uw specifieke eisen wat betreft risico, rendement en duurzaamheidsprofiel.
 • OPBOUW van een duurzame portefeuille, gebaseerd op uw duurzaamheidsdoelstelling. Bepaal uw strategische assetallocatie met behulp van BlackRock’s klimaatgerichte Capital Market Assumptions en ons brede aanbod van op alpha gerichte, factor- en indexfondsen. Ontdek hoe u een niet-duurzame benchmark of fonds kunt repliceren met duurzame bouwstenen.
Ursula Marchioni, EMEA Head of BPAS

KANT-EN-KLARE DUURZAME PORTEFEUILLES

KANT-EN-KLARE DUURZAME PORTEFEUILLES

Onze BlackRock ESG Multi-Asset Portfolio ETF's zijn erop gericht ten minste 80% van het fondsvermogen te beleggen in ETF's die indices volgen die voldoen aan bepaalde ESG-criteria. Deze fondsen worden samengesteld met iShares ETF's als bouwstenen en zijn beschikbaar met een defensief, gematigd of op groei gericht risicoprofiel. De fondsen zijn breed gespreid en kostenefficiënt, en hun risico wordt strikt beheerd. Bij de opbouw van de portefeuilles wordt gebruik gemaakt van BlackRock’s klimaatgerichte Capital Market Assumptions.

De fondsen kunnen ETF's bevatten uit de iShares ESG Screened, ESG Enhanced en SRI productreeksen. Ze worden beheerd door ons Model Portfolio Solutions-team, dat kan profiteren van de omvang, expertise en schaalvoordelen van BlackRock en portefeuillebeslissingen baseert op een weloverwogen afweging van risico en potentieel rendement. Onze portefeuillebeheerders zoeken ook continu naar nieuwe strategieën en bouwstenen om duurzaamheid vorm te geven, bijvoorbeeld door middel van indices die gericht zijn op impact, specifieke thema's of aansluiting bij de klimaatdoelen van Parijs.

Het Model Portfolio Solutions-team van BlackRock kan ook modelportefeuilles en maatwerkoplossingen verzorgen. Ontdek alle mogelijkheden.

DUURZAAMHEID IMPLEMENTEREN

DUURZAAMHEID IMPLEMENTEREN

Als u bepaald heeft welke duurzame aanpak het beste voor u kan werken, kan het Transition Management-team van BlackRock (TRIM) u helpen de transitie naar een duurzame portefeuille zo efficiënt mogelijk te implementeren.

Alle hier genoemde mogelijkheden om duurzaamheid vorm te geven, kunnen worden uitgevoerd met iShares ETF's als bouwstenen, zodat u profiteert van transparantie, liquiditeit en lage kosten.

UITDAGING

UITDAGING

Hoe vind ik betrouwbare ESG-data om duurzame fondsen te boordelen?

HOE iSHARES KAN HELPEN

HOE iSHARES KAN HELPEN

Beleggers in duurzame fondsen moeten in onze ogen precies weten wat ze in portefeuille hebben en wat het meetbare resultaat van hun beleggingen is. iShares volgt een strikte aanpak om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de ESG-data van de referentie-indices van onze nieuwe en bestaande fondsen te beoordelen.

TRANSPARANTIE, CONSISTENTIE…

TRANSPARANTIE, CONSISTENTIE…

In 2020 heeft BlackRock 1.200 duurzaamheidsparameters toegevoegd aan Aladdin®, ons platform voor risico- en portefeuillebeheer, en zijn we een partnership aangegaan met Sustainalytics, Refinitiv en Rhodium om meer inzicht te krijgen in ESG-risico's en fysieke klimaatrisico's.7 Alle informatie die we op deze manier verkrijgen, verwerken we zowel in ons risicoplatform als in ons volledige beleggingsproces - van research tot en met de opbouw van onze portefeuilles, de samenstelling van modellen, risicobeheer en rapportage. Ons Risk and Quantitative Analysis-team gebruikt de ESG-data uit Aladdin® om indexfondsen vanuit een ESG-perspectief met hun respectievelijke benchmarks te vergelijken.

Risico: Hoewel het technologieplatform van BlackRock kan helpen het risico efficiënt te beheren, kan risico niet worden uitgesloten.

Wij zien het als onze taak om transparantie te bieden, zodat u voor elk duurzaam iShares ETF dat wij aanbieden veelomvattende ESG-informatie kunt vinden op iShares.com en onze ETF's op basis hiervan kunt vergelijken.

Samantha Tortora, Global Head of Aladdin Sustainability bij BlackRock

…EN DESKUNDIG INZICHT IN DUURZAAMHEID

…EN DESKUNDIG INZICHT IN DUURZAAMHEID

De portefeuillebeheerders van BlackRock gebruiken de ESG-informatie uit Aladdin® om de beleggingen van onze duurzame producten op het niveau van de emittenten te beoordelen, bij te houden of hier veranderingen in optreden en te anticiperen op toekomstige consequenties voor de indices die wij volgen. Aladdin® geeft ons ook de mogelijkheid deze ESG-data te interpreteren en te kijken naar de historische effecten ervan op het rendement van iShares ETF's, naast de effecten van traditionele risico- en rendementsfactoren. We kunnen zo op basis van historische gegevens een beeld geven van de invloed van een duurzaam iShares ETF op zowel het beleggingsresultaat als de beoogde duurzaamheid van de portefeuille.

Bij de analyse en interpretatie van ESG-data werken we bij BlackRock samen met dataleveranciers om de beschikbare cijfers steeds weer te verbeteren en u zoveel mogelijk transparantie te bieden. We dringen daarnaast binnen de beleggingswereld aan op een gestandaardiseerde presentatie van deze informatie, zodat beleggers de beschikking krijgen over consistente en vergelijkbare gegevens.

Risico: De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

1.200 duurzaamheidsparameters toegevoegd aan Aladdin in 2020

1.200 duurzaamheidsparameters toegevoegd aan Aladdin in 2020, om inzicht te krijgen in ESG-risico's en fysieke klimaatrisico's.

Bron: BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (EMEA), 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.


UITDAGING

UITDAGING

Hoe vind ik in het enorme aanbod van duurzame producten het fonds dat het beste aansluit bij mijn behoeften?

HOE iSHARES KAN HELPEN

HOE iSHARES KAN HELPEN

Beleggers hebben in onze ogen behoefte aan duidelijkheid, een brede keuze en - het allerbelangrijkste - kwaliteit. Aangezien alleen al in Europa in 2021 tot nu toe 48 duurzame ETF's gelanceerd werden, gebaseerd op allerlei methodieken, kan de keuze voor beleggers al snel onoverzichtelijk worden.8 iShares kan u helpen om uw weg te vinden in dit enorme duurzame aanbod, zodat u de producten kunt kiezen die het beste bij uw financiële en duurzaamheidsdoelen passen.

DUIDELIJKHEID BIJ DE KEUZE VAN DUURZAME PRODUCTEN

DUIDELIJKHEID BIJ DE KEUZE VAN DUURZAME PRODUCTEN

Wij willen beleggers graag helpen om de keuze van duurzame producten eenvoudiger te maken, door meer duidelijkheid te scheppen, zodat ze de iShares ETF's en indexproducten kunnen selecteren die het beste aansluiten bij hun beleggings- en duurzaamheidsdoelen. Wij hebben ons aanbod van duurzame fondsen daarom ingedeeld in vier overzichtelijke categorieën, die overeenkomen met de aanpak van duurzaamheid die voor deze fondsen gevolgd wordt.

Wij bieden u de keuze uit een breed scala van duurzame bouwstenen binnen alle beleggingscategorieën, waaruit u de fondsen kunt kiezen die aansluiten bij uw behoeften en voorkeuren.

Symbool Screened fondsen

Screened

Fondsen die indices volgen die bepaalde sectoren of bedrijfsactiviteiten uitsluiten.

Symbool ESG Broad fondsen

ESG Broad

Fondsen met een expliciete ESG-doelstelling en mogelijk gericht op een specifiek, kwantificeerbaar ESG-resultaat.

Symbool ESG Themafondsen

ESG Thema's

Fondsen die gericht zijn op een specifiek thema op het gebied van milieu, samenleving of goed bestuur (ESG).

Symbool Impact-fondsen

Impact

Fondsen die gericht zijn op het bereiken van een meetbaar duurzaam resultaat, naast een financieel rendement.

Hulp nodig bij het kiezen van duurzame beleggingen? De iShares productscreener brengt al onze duurzame ETF's in kaart. U kunt producten filteren op de verschillende ESG-reeksen en SFDR-classificaties, zodat u eenvoudig de fondsen vindt die aansluiten bij uw behoeften.

BREDE KEUZE UIT HET GROOTSTE AANBOD

BREDE KEUZE UIT HET GROOTSTE AANBOD

iShares geeft u een brede keuze: wij bieden meer duurzame ETF's, genoteerd op meer Europese beurzen dan welke andere fondsaanbieder dan ook. Op dit moment hebben we zo'n USD 50 miljard onder beheer (AUM), belegd in 55 in Europa genoteerde ETF's.9 Daarmee bieden we u over de hele breedte van uw portefeuille duurzame indexproducten als alternatief voor traditionele beleggingen, binnen alle beleggingscategorieën en sectoren, of u nu zoekt naar fondsen die bepaalde activiteiten uitsluiten, afgestemd zijn op specifieke ESG-doelen of een meetbare impact. Ons aanbod bevat 48 artikel 8-fonden en 4 artikel 9-fondsen.10

Manuela Sperandeo, EMEA Head of Sustainable Indexing

BELEGGERS WILLEN KWALITEIT

BELEGGERS WILLEN KWALITEIT

Beleggers hebben behoefte aan hoogwaardige producten, die regelmatig aangepast worden aan nieuwe regelgeving en de snel veranderende markt voor duurzame beleggingen. De duurzame ETF's van iShares worden ontwikkeld op basis van dezelfde expertise, zorgvuldigheid en hoge kwaliteitsnormen als alle andere iShares producten.

Belangrijk werk achter de schermen. De duurzame iShares ETF's worden beheerd door wereldwijde teams van ruim 60 aandelen- en ruim 70 obligatie-beheerders van BlackRock.11 Bij BlackRock is duurzaamheid een integraal onderdeel van het beleggingsproces, dus al onze portefeuillebeheerders zijn ook experts op het gebied van duurzaamheid. Ze worden ondersteund door Aladdin®, het krachtige wereldwijde platform voor risico- en portefeuillebeheer van BlackRock, dat ze onder meer gebruiken om fondsen te analyseren op een groot aantal risicofactoren en duurzaamheidscriteria.

130 portefeuillebeheerders ontwikkelen en beheren onze duurzame ETF's

De kracht van onze duurzame ETF's zit in de ervaring en expertise van ruim 130 portefeuillebeheerders.

Bron: BlackRock, per 30 juni 2021.


Bij iShares overleggen we namens onze klanten regelmatig met toonaangevende indexaanbieders over de hele wereld. Dat doen we om samen nieuwe, innovatieve indices te ontwikkelen en onze bestaande producten te verbeteren, in overeenstemming met onze toezeggingen op weg naar netto nul. Ons duurzaamheidsbeleid is dynamisch: we blijven innoveren, om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in duurzaam indexbeleggen, de regelgeving en de behoeften en opvattingen van onze klanten.

Vooruitkijken is essentieel. Nu duurzaam beleggen de nieuwe standaard wordt, investeert iShares ook in het ecosysteem van duurzame ETF's. In samenwerking met beurzen en marketmakers ontwikkelen we duurzame ETF's, duurzame indexfutures en duurzame mogelijkheden voor securities lending.

UITDAGING

UITDAGING

Hoe kan ik klimaatcriteria in mijn portefeuille integreren en het effect hiervan meten?

HOE iSHARES KAN HELPEN

HOE iSHARES KAN HELPEN

Er vindt op dit moment een enorme omslag plaats naar duurzaam beleggen. De veranderingen gaan bovendien snel. Dat kan het voor beleggers ingewikkeld maken om te bepalen hoe ze nieuwe duurzame trends het beste een plaats kunnen geven in hun portefeuille. iShares is hierbij uw partner, met een breed aanbod van producten die u de mogelijkheid bieden klimaatcriteria in uw portefeuille te integreren.

KLIMAAT: EEN GROEIENDE TREND

KLIMAAT: EEN GROEIENDE TREND

Alleen al in 2020 veroorzaakten natuurrampen naar schatting USD 210 miljard aan schade: het hoogste bedrag ooit.12 De omvorming van de wereldeconomie om de klimaatdreiging af te wenden zal enorme financiële consequenties hebben. Daar staat tegenover dat het aantal bedrijven dat over klimaatprestaties rapporteert, in de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld is.13 Dit alles maakt het klimaat tot een groeiende trend die volgens ons nog lang zal aanhouden. Bij BlackRock zijn we er bovendien van overtuigd dat klimaatrisico ook beleggingsrisico is. Daarom hebben we ons bij BlackRock in 2021 ten doel gesteld over de hele breedte van ons aanbod klimaatgerichte beleggingsopties te ontwikkelen voor onze klanten, waaronder innovatieve ETF's.

Natuurrampen leidden in 2020 tot zo'n USD 210 miljard aan schade

Alleen al in 2020 veroorzaakten natuurrampen naar schatting USD 210 miljard aan schade: het hoogste bedrag ooit.

Bron: Munich Re’s NatCatService database (per 30 maart 2021).


3 VORMEN VAN KLIMAATBELEGGEN

3 VORMEN VAN KLIMAATBELEGGEN

Van brede bouwstenen tot doelgerichte beleggingen: iShares biedt drie manieren om klimaatbeleggen aan te pakken, zodat u precies de klimaatbeleggingen kunt kiezen die het beste in uw portefeuille passen.

Opbouw klimaatbeleggingen

Uitsluitend ter illustratie. De bovenstaande manieren van aanpak zijn niet de enige; ze geven slechts een voorbeeld van verschillende manieren waarop beleggers klimaatdoelen een plaats kunnen geven in hun portefeuille.


Lees meer over de integratie van klimaatcriteria in uw portefeuille met ETF's.

AFGESTEMD OP HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS

AFGESTEMD OP HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS

Voor beleggers die willen streven naar klimaatneutrale beleggingen ("netto nul"), door hun portefeuille af te stemmen op de transitie naar een koolstofarme economie of het klimaatakkoord van Parijs, heeft iShares in 2021 een reeks ETF's gelanceerd die voldoen aan de Paris Aligned Benchmark (PAB) van de EU.

Deze ETF's kunnen gebruikt worden als bouwstenen om een portefeuille met beleggingen in aandelen uit ontwikkelde markten om te vormen naar een klimaatbelegging.

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) kan u helpen bij de opbouw, analyse en verbetering van een klimaatportefeuille die aan uw specifieke duurzaamheidseisen voldoet.

UITDAGING

UITDAGING

Hoe kan ik er zeker van zijn dat een aanbieder van duurzame fondsen een langdurige dialoog aangaat met bedrijven om de waarde op de lange termijn te bevorderen?

HOE iSHARES KAN HELPEN

HOE iSHARES KAN HELPEN

BlackRock heeft een actief stewardship-beleid, dat erop gericht is de waarde op de lange termijn te bevorderen door frequent en over een lange termijn gesprekken te voeren met de bedrijven waarin we beleggen. Namens onze klanten dringen wij aan op goed bestuur en het gebruik van businessmodellen die kunnen bijdragen tot duurzame financiële resultaten op de lange termijn.

HET BELANG VAN WERELDWIJD BEREIK EN LOKALE AANWEZIGHEID

HET BELANG VAN WERELDWIJD BEREIK EN LOKALE AANWEZIGHEID

Het investment stewardship-team van BlackRock is één van de grootste en meest diverse in de beleggingswereld.14 Het team werkt vanuit tien kantoren over de hele wereld en gaat regelmatig met bedrijven in een groot aantal landen in gesprek over diverse thema's. Toen BlackRock werd opgericht was een belangrijke missie dat we het beleggingsrisico zo goed mogelijk wilden doorgronden en namens onze klanten toekomstgericht wilden denken. In onze ogen is klimaatrisico ook beleggingsrisico. Dat is de reden dat ons stewardship-team om de tafel gaat zitten met grote en kleine bedrijven, die verder of minder ver gevorderd zijn op hun weg naar duurzaamheid, om daarmee bij te dragen aan de financiële gezondheid van de beleggingen van onze klanten op de lange termijn.

Kaart van de wereld

ONS TEAM IN CIJFERS

Getal 10

kantoren

Getal 71

markten waar we stemmen

Getal 65+

medewerkers in het team

Bron: BlackRock, per 1 augustus 2021.

LANGDURIGE WAARDE VOOR BELEGGERS

LANGDURIGE WAARDE VOOR BELEGGERS

Indexbeleggen kan langdurige waarde scheppen voor beleggers, aangezien indexfondsen doorgaans blijven beleggen in een aandeel zolang het deel uitmaakt van de onderliggende index; en dat is vaak meerdere jaren. Omdat 90% van de beursgenoteerde aandelen die BlackRock namens klanten beheert tot een indexfonds behoort, is het investment stewardship-team van BlackRock vooral van belang voor de indexfondsen van onze klanten, omdat we via die fondsen in een groot aantal gevallen permanente aandeelhouders zijn. Bovendien hebben we via onze wereldwijde indexfondsen toegang tot vrijwel het hele beleggingsuniversum.15

Sandy Boss, Global Head of Investment Stewardship bij BlackRock

ENGAGEMENT, STEMMEN EN TRANSPARANTIE

ENGAGEMENT, STEMMEN EN TRANSPARANTIE

Gedurende het verslagjaar 2020-2021 bereikte BlackRock’s engagement met de bedrijven waarin we beleggen een nieuw record. We voerden ruim 3.650 afzonderlijke gesprekken met meer dan 2.300 bedrijven. 2.300 van die gesprekken gingen over klimaatkwesties. Bij 319 bedrijven stemden we tegen voorstellen van het management vanwege onze bezorgdheid over klimaatrisico's (ca. 2% van alle bedrijven wereldwijd) en we stemden voor 64% van de milieugerelateerde voorstellen van aandeelhouders.16

De gereedschappen van ons Investment Stewardship-team

 • Engagement met bedrijven: op basis hiervan vormen we ons een beeld van de aanpak van het bedrijf ten aanzien van goed bestuur en duurzame businessmodellen. Tijdens de gesprekken brengen we ook onze visie naar voren en zorgen we dat bedrijven goed begrijpen wat wij van hen verwachten.
 • Stemmen in het belang van onze klanten: dit gebruiken we als instrument om onze steun te laten blijken of onze bezorgdheid te uiten over de bestuurspraktijken of operationele aanpak van een bedrijf. Als we bezorgd zijn kunnen we tegen voorstellen van directie of management stemmen, of voorstellen van aandeelhouders ondersteunen. We stemmen tegenwoordig vaker tegen de directie, omdat deze manier om onze bezorgdheid te laten blijven wereldwijd gehoord wordt.
 • Transparantie over onze activiteiten: dit is de manier waarop we onze stakeholders informeren over wat we doen om de financiële belangen van onze klanten op de lange termijn te dienen. We werken continu aan de verbetering van onze transparantie, door de publicatie van uitvoerige rapporten, onze stemverslagen en regelmatig geactualiseerde stembulletins.

Lees meer over BlackRock’s Investment Stewardship-team en hoe dit team gestemd heeft op verschillende aandeelhoudersvergaderingen.

ONZE STEMMEN IN CIJFERS

Getal 3650 plus

Afzonderlijke gesprekken

35 procent

Steun aan voorstellen van aandeelhouder (297 van de 843)

42 procent

Aandeelhoudersvergaderingen waarop we tegen de directie stemden*

Bron: BlackRock, Institutional Shareholder Services (ISS). Cijfers per 8 juli 2021, over de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.
*Inclusief onthouding van stemming; het percentage geeft het percentage van de aandeelhoudersvergaderingen weer waarop we tegen één of meer voorstellen van de directie hebben gestemd. Zie ook: “Pursuing long-term value for our clients.”