AANDELEN-ETF’s GERICHT OP HOGE INKOMSTEN

Een nieuwe kijk op inkomsten met actief beheerde ETF’s.

Foto van skater
Foto van skater

INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR DOELGERICHTE RESULTATEN

De behoeften van beleggers veranderen steeds weer. Daarom zetten wij ons in om nieuwe keuzes te bieden en innovatieve oplossingen te ontwikkelen, zodat onze klanten portefeuilles kunnen opbouwen die afgestemd zijn op de resultaten die ze nodig hebben.

De nieuwe iShares Equity High Income ETF’s worden actief beheerd om beleggers toegang te bieden tot een gespreide inkomstenstrategie met een innovatief karakter. Ze zijn gericht op hoge inkomsten met een lagere volatiliteit dan hun referentie-index, terwijl u profiteert van het gemak, de transparantie en de kostenefficiëntie die eigen zijn aan iShares ETF’s.

Wij zien enkele belangrijke voordelen om aandelen te gebruiken als instrument om inkomsten te genereren:

  1. Vermogensgroei – in tegenstelling tot cash en obligaties kunnen dividend-aandelen ook vermogensgroei bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de inkomsten.
  2. Periodieke inkomsten – de inkomsten uit dividend-aandelen kunnen de koopkracht van beleggers versterken
  3. Defensief karakter – dividend-aandelen worden doorgaans beschouwd als defensieve beleggingen, die de onder moeilijke macro-omstandigheden een gunstige uitwerking kunnen hebben op de portefeuille.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

Video 05:21

EEN NIEUWE KIJK OP INKOMSTEN

Ontdek hoe iShares Equity High Income ETF’s een actieve strategie volgen, gericht op breed gespreide inkomstenbronnen en een gunstiger risicoprofiel.

Alleen voor professionele beleggers


Beleggingsrisico

 

Een nieuwe kijk op inkomsten met actieve ETF’s


Omdat de behoeften van beleggers steeds veranderen, zetten we ons in om een brede keuze te bieden en de toegang tot innovatieve oplossingen te verbeteren, om beleggers te helpen een zo goed mogelijk rendement te behalen. De nieuwe iShares World Equity High Income en iShares US Equity High Income UCITS ETF’s bieden beleggers een sterke combinatie van BlackRock’s expertise op het gebied van actief beheer en de brede markttoegang van ’s werelds grootste aanbieder van ETF’s1.


1 Bron: Morningstar, per 31 december 2023, 


De iShares Equity High Income ETF’s bieden beleggers toegang tot onderscheidende inkomstenstrategieën die gericht zijn op hoge inkomsten, met een lagere volatiliteit dan hun referentie-index en de eenvoud en het gemak van iShares ETF’s.


Wat maakt de iShares Equity High Income ETF’s anders dan traditionele inkomstenstrategieën?


De meeste traditionele aandelenstrategieën die op inkomsten gericht zijn, gaan primair uit van bottom-up fundamentele aandelenselectie, wat er doorgaans toe leidt dat de portefeuille bestaat uit ondernemingen van hoge kwaliteit die periodiek dividend uitkeren. Hoewel dit in de loop van de tijd inkomsten en vermogensgroei kan opleveren, kan het ook leiden tot nadrukkelijke stijlaccenten in de portefeuille, bijvoorbeeld een bovengemiddelde allocatie naar ondernemingen met een hoge waarde en een onderweging van groeiaandelen. Onze Systematic Active-aandelenstrategie volgt een innovatieve, onderscheidende aanpak. 


Eén techniek die we hiervoor ontwikkeld hebben is ons “Dividend Rotation”-model, dat erop gericht is over de breedte van de markt verwachte dividendbetalingen in kaart te brengen en de allocatie van de portefeuille dynamisch en efficiënt af te stemmen op bedrijven met de beste uitkeringsperspectieven. Door deze “Dividend Rotation” te combineren met meer dan 50 andere beleggingsinzichten die erop gericht zijn te onderscheiden welke bedrijven naar verwachting beter of slechter zullen presteren dan de brede markt, ontstaat een actief beheerde portefeuille met minder stijl- en sectoraccenten. Hierdoor kunnen deze fondsen een bredere spreiding van inkomstenbronnen en groeipotentieel bieden dan traditionele beleggingsstrategieën, zodat ze zeer geschikt zijn om een rol te spelen in de kern van de portefeuille.

Hoe kan onze technologie, expertise en strategische aanpak uw aandelen-inkomstenstrategie transformeren?

We volgen een nauwgezet research-proces en maken gebruik van geavanceerde tools en technologie om beleggingsmodellen te ontwikkelen waarin meer dan 800 datapunten verwerkt worden. Met behulp daarvan beoordelen we dagelijks grootschalig, voor duizenden aandelen, de fundamentals, het beleggerssentiment en de macrokenmerken. We stellen dezelfde vragen als elke andere belegger, over bijvoorbeeld de waardering van een onderneming, de groeiperspectieven en de top-down macro-omgeving, maar om deze vragen te beantwoorden en portefeuilles op te bouwen gebruikt ons team innovatieve data en technologie, waardoor we inzichten over een veel breder universum van beleggingen kunnen integreren dan met alleen menselijke inspanning ooit mogelijk zou zijn.

In aanvulling hierop maakt het fonds gebruik van een index-gebaseerde optie- en hedging-strategie, die twee belangrijke functies heeft: 1. een extra inkomstenbron toevoegen en 2. het risico beheren, door mogelijk te maken dat het fonds profiteert van marktstijgingen, terwijl het risico om slechter te presteren dan de markt verkleind wordt.

 

Dit alles resulteert in een portefeuille die zich dankzij de Systematic Active-aanpak duidelijk onderscheid van traditionele portefeuilles en waarin duurzaamheidskenmerken geïntegreerd zijn, gericht op hoge inkomsten, met een lager risico dan dat van de brede markt. En dat alles in de vorm van een eenvoudig, transparant ETF. 


Welke voordelen kunnen iShares Equity High Income ETF’s voor uw portefeuille bieden? 

Wij zien drie belangrijke potentiële voordelen voor de portefeuilles van klanten, hetzij als een brede wereldwijde allocatie, of als regionale bouwsteen.


1) Ten eerste als aanvulling op andere beleggingscategorieën die hoge inkomsten kunnen opleveren, zoals bedrijfsobligaties of private markten, maar die mogelijk minder liquiditeit bieden of een ander risicoprofiel hebben.

2) Ten tweede als gespreide bron van groei en inkomsten., Deze ETF’s kunnen in aandelenportefeuille gebruikt worden als brede bouwstenen, om de nadruk op een specifieke stijl of sector, die vaak te zien is in een traditionele inkomstenstrategie, te verminderen.

3) Tot slot lagere volatiliteit. Met een beoogde bèta van de portefeuille van 0,9, zijn deze ETF’s erop gericht hoge inkomsten te genereren, bij een lager risico, zonder dat dit ten koste gaat van het totaalrendement op de lange termijn.

LEES MEER OVER EQUITY HIGH INCOME ETF’s

Onze Systematic Active-strategie volgt een innovatieve aanpak om inkomsten te genereren, waarin menselijk inzicht gecombineerd wordt met big data en machine learning (AI), om beleggers toegang te bieden tot nieuwe, breed gespreide inkomstenbronnen.

Hoge inkomsten met lagere volatiliteit​

Gericht op een hoog inkomstenniveau, bij een lagere volatiliteit dan de referentie-index.

Actief gericht op inkomsten, zonder uitgesproken stijlaccenten​

Het unieke, door ons ontwikkelde ‘Dividend Rotation’-model speelt in op verwachte uitbetalingsdata en maakt het zo mogelijk vermogen dynamisch en efficiënt te beleggen in bedrijven met de beste uitkeringsperspectieven, ongeacht hun sector of regio.

De voordelen van ETF’s

Een actieve aanpak met de liquiditeit, transparantie en kostenefficiëntie van ETF’s, die beleggers bovendien op een gemakkelijke manier toegang bieden tot een specifieke markt​​.

Hoe kan belegging in één van de iShares Equity High Income ETF’s u helpen om de uitkomsten van uw portefeuille beter af te stemmen op uw behoeften?

  1. Aanvulling​op bestaande beleggingen in uw portefeuille die inkomsten kunnen bieden, zoals high-yield of bedrijfsobligaties, door toegang te bieden tot andere inkomstenbronnen, zoals dividend-aandelen en opties. Dit kan het renterisico, kredietrisico en duration-risico van uw portefeuille verlagen.
  2. Spreiding door een dynamisch element toe te voegen aan het beleggingsprofiel van uw portefeuille. Ons datagestuurde "Dividend Rotation"-model leidt tot minder stijl- en sectoraccenten en biedt daardoor toegang tot een bredere spreiding van inkomstenbronnen en groeipotentieel dan traditionele beleggingsstrategieën. Daardoor kunnen deze fondsen een goede rol spelen in de kern van uw portefeuille.
  3. Lagere volatiliteit voor beleggers die op zoek zijn naar hogere inkomsten bij een lager risiconiveau, in combinatie met betere spreidingskenmerken​.

Spreiding en zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s.

TOEGANG TOT ONOVERTROFFEN EXPERTISE

De iShares Equity High Income ETF’s bieden beleggers een krachtige combinatie van BlackRock’s expertise op het gebied van actief beheer en de brede markttoegang van ’s werelds grootste aanbieder van ETF’s.

Breedte en schaalgrootte

Ruim USD 2.700 mld. AUM

Profiteer van de brede markttoegang van ’s werelds grootste aanbieder van ETF’s, met in totaal ruim 1.300 ETF’s en meer dan USD 2.700 mld. aan beheerd vermogen (AUM).1

1 Bron: Morningstar, per 31 december 2023.

Expertise in actief beheer

USD 220 mld. AUM

Het BlackRock Systematic team (BSYS) telt ruim 200 beleggingsprofessionals, die samen USD 220 mld. onder beheer hebben.2

2 Bron: BlackRock, per 31 december 2023.

Innovatie en kwaliteit

Meer ETF’s met 4 en 5 sterren dan alle andere ETF-aanbieders3

Dankzij onze continue inzet om betere beleggingsoplossingen te ontwikkelen en iShares ETF's voor steeds meer beleggers beschikbaar te maken.

3 Volgens de rating van Morningstar.

FONDSKENMERKEN

tbc