Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SGD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 20/mrt/2023 SGD 399.468
Fondsomvang per 20/mrt/2023 USD 1.785.285.375
Introductiedatum 30/sep/2022
Introductie fonds 12/nov/1998
Valuta reeks SGD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten 0,00
Doorlopende kosten 0,09%
Kostenratio 0,07%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg SGD 100.000,00
Minimale vervolginleg SGD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISUSIDA
ISIN IE0000F26BG9
SEDOL BMTWLL8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 38
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 28/feb/2023 9,08
P/B-ratio per 28/feb/2023 0,98

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,59
AMAZON COM INC 2,52
NVIDIA CORP 1,74
TESLA INC 1,66
Naam Weging (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,65
ALPHABET INC CLASS A 1,62
ALPHABET INC CLASS C 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D SGD - 10,34 0,07 0,66 20/mrt/2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Institutional EUR Niet uitkerend 18,56 0,04 0,23 20/mrt/2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Class Flexible acc EUR - 9,71 0,02 0,23 20/mrt/2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 18,59 0,04 0,23 20/mrt/2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Flexible USD Eens per kwartaal 20,01 0,19 0,95 20/mrt/2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
KLASSE D USD Niet uitkerend 18,03 0,17 0,95 20/mrt/2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Niet uitkerend 33,21 0,31 0,95 20/mrt/2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
Class USD Niet uitkerend 94,23 0,89 0,95 20/mrt/2023 108,82 84,76 IE0001200389 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging SGD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.660 SGD
-42,3%
6.090 SGD
-16,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.190 SGD
-18,7%
12.700 SGD
-3,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.220 SGD
14,8%
27.210 SGD
12,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten