Obligaties

IMBE

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%) (IMBE)

per 31/mrt/2021

- - - - -1,16
Totaalrendement (%) Underlying Fund (IMBS)

per 31/mrt/2021

- 0,47 4,16 6,57 -0,17
Index (%) Underlying Fund (IMBS)

per 31/mrt/2021

- 0,77 4,42 7,03 -0,09
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,16 - - - 0,67
-0,17 3,48 - - 2,20
Index (%) Underlying Fund (IMBS)

per 31/mrt/2021

-0,09 3,75 - - 2,45
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-1,52 -0,71 -1,52 -1,53 -1,16 - - - 0,91
-1,28 -0,60 -1,28 -1,02 -0,17 10,81 - - 11,14
Index (%) Underlying Fund (IMBS)

per 31/mrt/2021

-1,10 -0,51 -1,10 -0,86 -0,09 11,67 - - 12,48
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) (IMBE) - - - - 2,49
Totaalrendement (%) Underlying Fund (IMBS) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Index (%) Underlying Fund (IMBS) - 2,47 0,99 6,35 3,87

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 12/apr/2021 EUR 153.952.414
Fondsomvang per 12/apr/2021 USD 1.873.325.474
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductie fonds 23/mei/2016
Introductiedatum 20/nov/2019
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,30%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Sampling
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BKP5L409
Bloomberg-code IMBE NA
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 12/apr/2021 30.455.546
Aantal posities per 09/apr/2021 369
Indexniveau per 12/apr/2021 USD 2.304,71
Index-code LUMSTRUU
Uitkeringsrendement per - -
Gewogen gem. coupon per 09/apr/2021 3,06%
Einde boekjaar 31 mei
Option-adjusted duration per 09/apr/2021 4,23
Gewogen gem. looptijd per 09/apr/2021 4,78 yrs
Weighted Av YTM per 09/apr/2021 1,54%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Chili

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 09/apr/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 09/apr/2021
Emittent Weging (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49,22
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 23,68
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,67
Emittent Weging (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,15
UNIFORM MBS 0,95
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,66
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 09/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 09/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 09/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 09/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 09/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam IMBE EUR 22/nov/2019 BKTPDP1 IMBE NA IMBE.AS - - IE00BKP5L409 A2PU3R 50427676 - -

Documenten

Documenten