Obligaties

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%) (-)

per 30/sep/2020

- - - - 2,90
Totaalrendement (%) Underlying Fund (-)

per 30/sep/2020

10,67 -4,71 -1,44 9,76 5,62
Index (%) Underlying Fund (-)

per 30/sep/2020

10,69 -4,66 -1,43 9,73 5,73
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,90 - - - 5,19
5,62 4,54 3,80 1,54 3,69
Index (%) Underlying Fund (-)

per 30/sep/2020

5,73 4,57 3,83 1,54 3,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
4,71 0,36 -0,19 2,90 - - - 9,90
6,11 0,07 1,33 5,62 14,26 20,50 16,51 98,42
Index (%) Underlying Fund (-)

per 30/sep/2020

6,21 -0,05 1,35 5,73 14,36 20,68 16,53 99,81
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) (-) - - - - 3,30
Totaalrendement (%) Underlying Fund (-) -1,02 2,25 4,47 0,75 6,36
Index (%) Underlying Fund (-) -1,04 2,26 4,51 0,69 6,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/okt/2020 EUR 43.186.669
Fondsomvang per 22/okt/2020 USD 410.251.914
Basisvaluta USD
Valuta reeks EUR
Introductie fonds 02/nov/2018
Introductiedatum 19/nov/2018
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2020 575
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Bond - EUR Hedged
Index FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,19%
ISIN IE00BGR7K831
Bloomberg-code
Kostenratio -
Aankoopkosten -
Benchmark Success Amount Fee -
SEDOL BGR7K83
Bloomberg-indexcode -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 6,42
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 85,75
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Bond Global USD
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per - -
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 365
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,91
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,72
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,66
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,64
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,62
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,62
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,59
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2027 0,58
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,58
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,56
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten