Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 19/sep/2019 USD 113.001.125
Fondsomvang per 19/sep/2019 USD 398.672.528
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductie fonds 04/mei/2018
Introductiedatum 20/jul/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Index JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,23%
ISIN IE00BZ1NTF08
Bloomberg-code BRLGIUA
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL BZ1NTF0
Bloomberg-indexcode -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 30/aug/2019
Naam Weging (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,82
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,68
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,59
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,58
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,57
Naam Weging (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,57
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,53
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,48
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,48
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,47
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/aug/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/aug/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/aug/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/aug/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/aug/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/aug/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Documenten

Documenten