Grondstoffen

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Gewogen gemiddelde swapvergoeding: 11 bp*

*Op 31 januari 2021.. Het Fonds verwacht altijd meerdere, van verschillende aanbieders afkomstige, totaalrendementswaps aan te houden, die elk verbonden kunnen zijn met een andere swapvergoeding. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum en deze kan zodoende in de loop van de tijd fluctueren.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

- - - 5,78 1,35
Index (%)

per 31/dec/2020

- - - 6,09 1,44
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,01 - - - -0,43
Index (%)

per 31/jan/2021

11,09 - - - -0,19
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Index (%)

per 31/jan/2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) - - - 5,78 1,35
Index (%) - - - 6,09 1,44

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NVW.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/feb/2021 USD 591.375.018
Basisvaluta USD
Introductiedatum 28/sep/2018
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio 0,28%
Productstructuur Synthetisch
Methodologie Swap
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
ISIN IE00BZ1NCS44
Bloomberg-code ROLL LN
Uitgevende onderneming iShares VI plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Geen inkomsten

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 23/feb/2021 110.576.201
Aantal posities per 23/feb/2021 0
Indexniveau per 23/feb/2021 USD 481,47
Index-code BCOMRST
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 31 maart

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

Posities

Posities

per 23/feb/2021
Productcode Naam Sector Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector Beurs
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02/okt/2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02/okt/2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Documenten

Documenten