Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 17,0 -3,9 5,9 -12,0
Index (%) 17,2 -3,4 5,7 -12,4
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- 17,01 -3,89 5,94 -11,97
Index (%)

per 31/dec/2022

- 17,15 -3,43 5,66 -12,39
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-11,97 -3,58 - - 2,07
Index (%)

per 31/dec/2022

-12,39 -3,67 - - 2,00
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-11,97 -2,37 -1,06 0,77 -11,97 -10,37 - - 9,98
Index (%)

per 31/dec/2022

-12,39 -3,21 -0,77 1,06 -12,39 -10,61 - - 9,62

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 03/feb/2023 USD 3.834.629.267
Introductiedatum 09/mei/2018
Introductie fonds 28/mei/2013
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten 5,00
Doorlopende kosten 0,27%
Kostenratio 0,20%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGEGD2E
ISIN LU1811365292
SEDOL BFNBJ29

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 924
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2022 10,31%
Bèta 3 jr. per 31/dec/2022 0,88
Yield to Maturity per 30/dec/2022 7,37%
Modified duration per 30/dec/2022 6,75
Weighted Av YTM per 30/dec/2022 7,35%
Effectieve duration per 30/dec/2022 6,84
Gewogen gem. looptijd per 30/dec/2022 11,55 yrs
WAL to Worst per 30/dec/2022 11,55 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/dec/2022 2,34%
MSCI – Kernwapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/dec/2022 0,15%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 30/dec/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/dec/2022 13,06%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/dec/2022 86,66%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,62% en voor oliezand 1,10%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2, per 31/jul/2022 rated against 1243 Global Emerging Markets Bond Funds.

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,75
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,67
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,47
Naam Weging (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2030 0,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,40
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 EUR - 113,33 0,11 0,10 03/feb/2023 121,22 107,15 LU1811365292 -
Class X7 USD - 80,08 -0,47 -0,58 03/feb/2023 94,85 68,59 LU2087589268 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 101,39 -0,60 -0,59 03/feb/2023 116,24 87,54 LU1400680390 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 917,45 -5,45 -0,59 03/feb/2023 1.064,65 795,36 LU1499592894 -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 94,47 0,09 0,10 03/feb/2023 106,40 89,31 LU0916237901 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 94,10 -0,55 -0,58 03/feb/2023 110,14 81,79 LU1373035580 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,37 -0,57 -0,58 03/feb/2023 113,41 84,52 LU1387770735 -
KLASSE D2 USD - 103,46 -0,61 -0,59 03/feb/2023 116,34 88,67 LU1811365029 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 115,98 0,11 0,09 03/feb/2023 123,77 109,59 LU1435395394 -
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 102,07 -0,60 -0,58 03/feb/2023 114,78 87,48 LU1640626278 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 121,78 -0,71 -0,58 03/feb/2023 136,90 104,36 LU1064902957 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 95,98 -0,57 -0,59 03/feb/2023 112,03 83,36 LU1373035663 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 127,07 -0,74 -0,58 03/feb/2023 142,56 108,83 LU0826455437 -
KLASSE I7 USD Halfjaarlijks 85,63 -0,50 -0,58 03/feb/2023 101,42 73,39 LU1333800438 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 121,28 -0,71 -0,58 03/feb/2023 136,73 104,02 LU0836513696 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten