Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

- - - -6,58 15,91
Index (%)

per 31/mrt/2021

- - - -6,84 16,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,44 6,08 - - 6,00
Index (%)

per 31/mei/2021

10,50 6,02 - - 5,96
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-1,35 1,06 2,36 10,44 19,38 - - 19,62
Index (%)

per 31/mei/2021

-1,39 1,06 2,30 10,50 19,18 - - 19,45

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/jun/2021 USD 73.697.382
Fondsomvang per 17/jun/2021 USD 2.268.160.293
Basisvaluta USD
Valuta reeks USD
Introductie fonds 04/mei/2018
Introductiedatum 04/mei/2018
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 28/mei/2021 911
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,18%
ISIN IE00BF2N5T53
Bloomberg-code BIEMDUA
Kostenratio 0,15%
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL BF2N5T5
Bloomberg-indexcode -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

3y Volatility - Benchmark per 31/mei/2021 10,96
Bèta 3 jr. per 31/mei/2021 1,00
5y Volatility - Benchmark per - -
Bèta 5 jr. per - -

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jun/2021 BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jun/2021 3,01
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jun/2021 40,24
MSCI ESG % Dekking per 07/jun/2021 94,91
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jun/2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jun/2021 1,00
Fondsen in peergroup per 07/jun/2021 420
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jun/2021, op basis van posities vanaf 31/jan/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/mei/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/mei/2021 2,63%
MSCI – Kernwapens per 28/mei/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/mei/2021 0,23%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/mei/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/mei/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 28/mei/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/mei/2021 13,48%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/mei/2021 86,52%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,23% en voor oliezand 1,11%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Class D Acc, per 31/mei/2021 rated against 1133 Global Emerging Markets Bond Funds.

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,78
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,67
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,65
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,60
QATAR (STATE OF) 5.103 04/23/2048 0,49
Naam Weging (%)
QATAR (STATE OF) 4.817 03/14/2049 0,48
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2030 0,41
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375 09/25/2032 0,41
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,40
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Documenten

Documenten