Grondstoffen

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Gewogen gemiddelde swapvergoeding: 9 bp*

*Per 31 augustus 2021. Het Fonds verwacht altijd meerdere, van verschillende aanbieders afkomstige, totaalrendementswaps aan te houden, die elk verbonden kunnen zijn met een andere swapvergoeding. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum en deze kan zodoende in de loop van de tijd fluctueren.


Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

- - -7,00 -17,29 45,25
Index (%)

per 30/jun/2021

- - -6,75 -17,38 45,61
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
30,67 5,69 - - 4,61
Index (%)

per 31/aug/2021

31,00 5,82 - - 4,82
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
22,80 -0,32 3,34 12,43 30,67 18,05 - - 20,36
Index (%)

per 31/aug/2021

23,01 -0,30 3,42 12,58 31,00 18,48 - - 21,40
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) - - -11,63 7,61 -3,11
Index (%) - - -11,25 7,69 -3,12

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 27/sep/2021 USD 2.043.631.513
Basisvaluta USD
Introductiedatum 18/jul/2017
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio 0,19%
Productstructuur Synthetisch
Methodologie Swap
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending per 30/jun/2021 0,01 %
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
ISIN IE00BDFL4P12
Bloomberg-code ICOM
Uitgevende onderneming iShares VI plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Geen inkomsten

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 27/sep/2021 323.328.163
Aantal posities per 27/sep/2021 0
Indexniveau per 28/sep/2021 USD 215,50
Index-code BCOMTR
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 31 maart
Bèta 3 jr. per 31/aug/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2021 15,12%

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Singapore

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 27/sep/2021
Productcode Naam Sector Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector Beurs
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

  Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Rendement uit securities lending (%) 0,01 0,01 0,03 - -
Gem. uitgeleend (% van AUM) 8,34 15,87 31,22 - -
Max. uitgeleend (% van AUM) 21,75 37,42 41,35 - -
Onderpand (% van lening) 110,54 108,75 111,55 - -
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 27/sep/2021
Naam Productcode ISIN SEDOL Beurs Locatie Beleggingscategorie Weging (%)
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.

Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20/jul/2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02/feb/2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25/apr/2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20/jul/2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11/jun/2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Documenten

Documenten