Aandelen

SUJP

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Op een dag waarop het nettorendement (d.w.z. het rendement onder aftrek van kosten) van het fonds negatief is, daalt de intrinsieke waarde per aandeel van de Aandelenklasse.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- 12,26 -6,37 9,15 23,68
Index (%)

per 30/sep/2021

- 12,61 -6,09 9,39 23,84
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
22,21 10,70 - - 8,89
Index (%) 22,37 10,94 - - 9,15
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
2,76 -2,95 4,22 4,34 22,21 35,66 - - 48,72
Index (%) 2,86 -2,93 4,28 4,43 22,37 36,53 - - 50,38
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) - - -13,65 23,65 15,53
Index (%) - - -13,41 24,10 15,69

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 30/nov/2021 USD 972.177.851
Introductie fonds 06/mrt/2017
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Artikel 8
Index MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Uitgegeven aandelen per 30/nov/2021 122.502.592
Total Expense Ratio 0,20%
Gebruik van winst Herbeleggend
Rendement uit securities lending -
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
Methodologie Replicatie
UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar 31 mei
Bloomberg-code SUJP LN
ISIN IE00BYX8XC17

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/nov/2021 65
Indexniveau per 30/nov/2021 USD 2.414,54
Index-code NU727462
P/E-ratio per 30/nov/2021 18,67
P/B-ratio per 30/nov/2021 1,65
Bèta 3 jr. per 31/okt/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2021 14,66%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 AAA
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 10,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/nov/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Equity Japan
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 921
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 54,50
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 30/sep/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/nov/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/nov/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/nov/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/nov/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/nov/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/nov/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/nov/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/nov/2021 99,11%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/nov/2021 0,89%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SUJP USD 06/mrt/2017 BYM9WJ5 SUJP LN SUJP.L - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -
Xetra SXR6 EUR 07/jul/2017 BDFFCV5 SXR6 GY SXR6.DE - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -
Deutsche Boerse Xetra SXR6 EUR 07/mrt/2017 BDFFCV5 SXR6 GY SXR6.DE - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 - - -
London Stock Exchange SUJA GBP 06/mrt/2017 BYYDL10 SUJA LN SUJA.L - - IE00BYX8XC17 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SUJP MXN 11/jun/2019 - SUJP LN SUJP.MX - - IE00BYX8XC17 - - - -
Borsa Italiana SUJP EUR 11/jun/2019 BJYJ9H5 SUJP IM SUJP.MI - - IE00BYX8XC17 A2AUE9  34426292 - -
SIX Swiss Exchange SUJP USD 16/mrt/2018 BYZKMG2 SUJP SW SUJP.S - - IE00BYX8XC17 A2AUE9 34426292 - -

Documenten

Documenten