Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1 21,6
Index (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-5,19 45,98 21,54 -5,95 29,97
Index (%)

per 31/mrt/2024

-5,38 45,23 21,64 -5,99 30,04
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
25,11 13,48 15,97 - 12,94
Index (%) 25,31 13,33 15,84 - 13,04
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
12,90 3,39 3,54 16,63 25,11 46,12 109,74 - 147,98
Index (%) 13,05 3,33 3,47 16,70 25,31 45,54 108,55 - 149,68

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 12/jun/2024
EUR 162.626.292
Introductiedatum
13/dec/2016
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,17%
Kostenratio
0,15%
Minimale eerste inleg
EUR 1.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
US Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BDFVDR6
Fondsomvang
per 12/jun/2024
USD 3.024.655.087
Introductie fonds
12/nov/1998
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Aankoopkosten
0,00
ISIN
IE00BDFVDR63
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BLRUEIA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 29/feb/2024
97
Bèta 3 jr.
per 31/mei/2024
1,00
P/B-ratio
per 31/mei/2024
0,38
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mei/2024
15,46%
P/E-ratio
per 31/mei/2024
12,61

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares US Index Fund (IE), Institutional, per 31/mei/2024 rated against 1671 US Large-Cap Blend Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 30/apr/2024)

Posities

Posities

per 31/mei/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 6,96
APPLE INC 6,30
NVIDIA CORP 6,11
AMAZON COM INC 3,64
META PLATFORMS INC CLASS A 2,32
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,29
ALPHABET INC CLASS C 1,94
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,70
ELI LILLY 1,48
JPMORGAN CHASE & CO 1,32
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Institutional EUR 25,48 -0,09 -0,34 12/jun/2024 25,56 19,73 IE00BDFVDR63
KLASSE D SGD 14,44 0,01 0,08 12/jun/2024 14,44 11,10 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 13,36 -0,04 -0,34 12/jun/2024 13,40 10,33 IE000CSXMT82
Flexible USD 27,65 0,23 0,82 12/jun/2024 27,65 20,94 IE00BYQQ1F19
KLASSE D EUR 25,55 -0,09 -0,34 12/jun/2024 25,63 19,77 IE00BDZS0987
Class USD 131,15 1,07 0,82 12/jun/2024 131,15 98,94 IE0001200389
Inst USD 46,14 0,38 0,82 12/jun/2024 46,14 34,84 IE00B1W56J03
KLASSE D USD 25,08 0,20 0,82 12/jun/2024 25,08 18,93 IE00BD0NCT25

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.560 EUR
-24,4%
3.850 EUR
-17,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.690 EUR
-13,1%
11.550 EUR
2,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.170 EUR
11,7%
18.570 EUR
13,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.600 EUR
46,0%
21.720 EUR
16,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten