Aandelen

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen die worden verhandeld op de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange via Stock Connect, waarop een dagelijks quotum van toepassing is. Als de resterende balans van het betreffende quotum tot nul daalt of het dagelijks quotum wordt overschreden, worden aankooporders afgewezen. Door beperkingen van de quota kunnen de mogelijkheden van het Stock Connect-fonds om tijdig via Stock Connect in Chinese A-aandelen te beleggen, dus beperkt zijn. Aanvullende risico's die van toepassing zijn bij het gebruik van Stock Connect zijn onder andere, dus niet uitsluitend, het risico in verband met juridisch/economisch eigendom, het risico in verband met clearing en afwikkeling, het risico van opschorting, verschillen in handelsdagen, verkoopbeperkingen die worden opgelegd door initiële monitoring, het operationeel risico, het regelgevingsrisico, het risico in verband met terugroepen van in aanmerking komende aandelen, het niet-bestaan van een beleggerscompensatiefonds, belastingrisico's en de afwikkelingsregeling in het kader van de SPSA-modellen. Raadpleeg het prospectus voor een uitgebreidere toelichting van deze risico's.

Het Fonds kan ook beleggen in Chinese A-aandelen via het RQFII-beleggingsquotum van de beleggingsbeheerder. Wanneer het Fonds via de RQFII-route handelt, is het onderworpen aan het RQFII-beleid en aan wijzigingen van de regelgeving die ongunstige gevolgen kunnen hebben voor het Fonds of het RQFII-quotum van de beleggingsbeheerder, en voor de mogelijkheden voor het Fonds om Chinese A-aandelen aan te houden. Het Fonds is onderworpen aan beperkingen en vereisten die van toepassing zijn op RQFII-beleggingen, waaronder de volgende risico's: het risico in verband met regelgevingsbeleid, het risico in verband met vergunningen, quota en repatriëring, het risico in verband met vermogensbestanddelen uit de PRC, het risico in verband met RQFII-bewaarnemers en makelaars uit de PRC, het wisselkoersrisico en het risico in verband met conflicten door de toekenning van RQFII-quota.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

-3,17 18,19 -12,16 8,75 33,23
Index (%)

per 30/sep/2020

-4,93 18,53 -16,73 9,21 33,95
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
33,23 8,37 7,81 - 0,56
Index (%)

per 30/sep/2020

33,95 6,80 6,54 - 0,18
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
20,78 -4,37 15,12 33,13 33,23 27,27 45,65 - 3,12
Index (%)

per 30/sep/2020

21,14 -4,33 15,32 33,41 33,95 21,81 37,26 - 0,97
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) - -17,88 27,82 -26,06 35,40
Index (%) - -17,76 25,63 -28,54 36,17

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/okt/2020 USD 1.439.254.279
Basisvaluta USD
Introductiedatum 08/apr/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio 0,40%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Optimalisatie
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index MSCI China A Inclusion Index
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending per 31/dec/2015 0,00 %
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-code CNYA.LN
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 23/okt/2020 260.500.000
Aantal posities per 22/okt/2020 475
Indexniveau per 23/okt/2020 USD 1.304,37
Index-code M1CNA
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 31 mei
P/E-ratio per 22/okt/2020 19,35
P/B-ratio per 22/okt/2020 2,39
Bèta 3 jr. per 30/sep/2020 0,99
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2020 21,65%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds. Meer weten.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 B
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 1,55
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 14,25
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 99,90
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Equity China
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 258,77
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 807
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 31/jul/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 22/okt/2020 0,11%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 22/okt/2020 0,46%
MSCI – Kernwapens per 22/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 22/okt/2020 0,88%
MSCI – Civiele vuurwapens per 22/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 22/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 22/okt/2020 0,00%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 22/okt/2020 100,00%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,99% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 22/okt/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13/apr/2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/apr/2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13/apr/2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/dec/2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/jun/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03/sep/2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Documenten

Documenten