Grondstoffen

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

De index is geen benchmark in de zin van Verordening (EU) 2016/1011.

 

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9 -0,5 13,7
Index (%) -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8 -0,4 13,8
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

23,91 4,93 14,69 1,81 11,72
Index (%)

per 31/mrt/2024

24,20 5,10 14,85 1,93 11,85
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
19,40 7,18 12,46 6,29 3,41
Index (%) 19,54 7,32 12,63 6,50 3,63
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
13,80 1,78 14,62 15,30 19,40 23,13 79,88 84,04 55,39
Index (%) 13,86 1,79 14,66 15,37 19,54 23,60 81,26 87,78 59,80

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETC, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETC. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/jun/2024
USD 14.887.348.617
Basisvaluta
USD
Index
LBMA Gold Price
Tonnen in bewaring
per 13/jun/2024
199,09
Dagelijkse metaalwaarde per effect
per 13/jun/2024
0,019446974
ISIN
IE00B4ND3602
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Niet uitkerend
UCITS
Nee
Uitgevende onderneming
iShares Physical Metals plc
Administrator
State Street Bank and Trust Company
Einde boekjaar
30 april
Introductie fonds
08/apr/2011
Beleggingscategorie
Grondstoffen
Uitgegeven aandelen
per 12/jun/2024
329.084.567
Ounces in bewaring
per 13/jun/2024
6.400.710,26
Total Expense Ratio
0,12%
Gebruik van winst
Geen inkomsten
Productstructuur
Fysiek metaal
Methodologie
Physical Replication
Conform UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Advisors (UK) Limited
Bewaarder
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Bloomberg-code
SGLN LN

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Index Level
per 13/jun/2024
USD 2.310,80
Index Ticker
GOLDLNPM

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Singapore

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange SGLN GBP 11/apr/2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L
Xetra PPFB GY EUR 16/jul/2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE
London Stock Exchange IGLN USD 11/apr/2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L
London Stock Exchange EGLN EUR 28/nov/2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23/nov/2020 BMDF8G7 IGLNN MM -

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.490 USD
-25,1%
4.660 USD
-14,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.520 USD
-14,8%
9.830 USD
-0,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.400 USD
4,0%
14.370 USD
7,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.730 USD
37,3%
17.850 USD
12,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten