Obligaties

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.  

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 8 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 13,0 7,0 4,8 -5,7 3,8 7,9 0,2 -0,1
Index (%) 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

-5,69 3,80 7,92 0,15 -0,09
Index (%)

per 31/dec/2021

-5,58 4,16 7,85 1,01 0,09
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,43 -1,51 0,08 - 2,19
Index (%) -2,96 -1,21 0,41 - 2,49
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-6,77 -1,99 -4,72 -7,90 -3,43 -4,46 0,42 - 20,84
Index (%) -6,60 -1,59 -4,75 -8,13 -2,96 -3,59 2,05 - 24,05

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 01/jul/2022 USD 555.992.513
Introductiedatum 28/aug/2013
Introductie fonds 23/okt/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index FTSE World Government Bond Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten 5,00
Doorlopende kosten 0,18%
Kostenratio 0,15%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 50.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIDN2E
ISIN LU0965779233
SEDOL BD4TMF2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/mei/2022 1.033
Standaarddeviatie (3j) per 31/mei/2022 5,50%
Bèta 3 jr. per 31/mei/2022 1,00
Yield to Maturity per 31/mei/2022 2,03%
Modified duration per 31/mei/2022 7,94
Weighted Av YTM per 31/mei/2022 2,03%
Effectieve duration per 31/mei/2022 7,95
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2022 9,53 yrs
WAL to Worst per 31/mei/2022 9,53 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 A
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 5,88
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 36,44
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Bond Global USD
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 343
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 31/dec/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N2, per 30/jun/2022 rated against 861 Wereldwijde obligaties Funds.

Posities

Posities

per 31/mei/2022
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0,61
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,49
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,47
TREASURY NOTE 1.25 08/31/2024 0,44
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,44
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,43
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,42
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,42
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/mei/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE N2 EUR Niet uitkerend 86,09 0,74 0,87 01/jul/2022 93,82 83,12 LU0965779233 -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 100,15 0,86 0,87 01/jul/2022 109,39 96,69 LU0852473874 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 87,27 0,63 0,73 01/jul/2022 107,25 85,24 LU0836513852 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 115,72 0,99 0,86 01/jul/2022 126,12 111,73 LU0875157884 -
KLASSE N2 USD Niet uitkerend 90,25 0,65 0,73 01/jul/2022 110,59 88,14 LU0839971503 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 100,19 0,87 0,88 01/jul/2022 109,03 96,72 LU0839970364 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 91,43 0,66 0,73 01/jul/2022 111,88 89,28 LU0826459850 -
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 89,88 0,65 0,73 01/jul/2022 110,16 87,78 LU0836517176 -
KLASSE D2 USD - 91,32 0,65 0,72 01/jul/2022 111,93 89,18 LU1811364139 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten