Aandelen

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Dit fonds doet geen uitkeringen

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2019 EUR 348,12
Basisvaluta EUR
Introductie fonds 23/okt/2012
Introductiedatum 14/aug/2013
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Blend Equity
Index MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX ) in USD
Domicilie Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,21%
ISIN LU0960941838
Bloomberg-code BGIEEN7
Aankoopkosten 5,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL BCZQ608
Bloomberg-indexcode -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 50.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class N7, per 30/sep/2019 rated against 1570 Europe Large-Cap Blend Equity Funds.

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
NESTLE SA 3,84
ROCHE HOLDING PAR AG 2,36
NOVARTIS AG 2,15
HSBC HOLDINGS PLC 1,80
BP PLC 1,49
Naam Weging (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,48
TOTAL SA 1,44
ASTRAZENECA PLC 1,36
SAP 1,33
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,28
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten