Aandelen

EXW3

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of ondernemingen. Als gevolg hiervan is het fonds gevoeliger voor hiermee verbonden gebeurtenissen in de economie, markt, politiek of regelgeving.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

14,83 0,53 7,91 -3,62 20,45
Index (%)

per 30/jun/2021

14,72 0,73 8,00 -3,43 20,58
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
25,36 8,84 7,88 8,30 1,87
Index (%)

per 31/aug/2021

25,53 8,99 7,99 8,36 2,03
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
18,91 1,96 5,54 18,01 25,36 28,94 46,11 122,06 46,75
Index (%)

per 31/aug/2021

18,89 2,01 5,67 17,92 25,53 29,47 46,83 123,18 51,39
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 0,52 8,98 -10,42 27,42 -6,43
Index (%) 0,65 9,00 -10,21 27,36 -6,26
Per 02 Nov 2005 veranderde de voor dit fonds getrackte index van Dow Jones STOXX 50® Index (4PM GMT Historical Levels) naar STOXX® Europe 50

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 16/sep/2021 EUR 104.034.739
Basisvaluta EUR
Introductiedatum 27/dec/2000
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio 0,51%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Replicatie
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index Dow Jones STOXX 50® Index
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Rendement uit securities lending per 31/dec/2019 0,00 %
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN DE0005933949
WKN 593394
Bloomberg-code SX5PEX GY
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend
Creatie-koers per 16/sep/2021 35,85
Ophef-koers per 16/sep/2021 34,80

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 16/sep/2021 2.960.000
Aantal posities per 16/sep/2021 51
Indexniveau per 16/sep/2021 EUR 8.597,74
Index-code SX5R
Uitkeringsrendement per 16/sep/2021 1,56%
Einde boekjaar 30 april
P/E-ratio per 16/sep/2021 24,27
P/B-ratio per 16/sep/2021 2,68
Bèta 3 jr. per 31/aug/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2021 15,42%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/aug/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/aug/2021 7,94
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/aug/2021 40,97
MSCI ESG % Dekking per 06/aug/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/aug/2021 Equity Europe
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/aug/2021 129,62
Fondsen in peergroup per 06/aug/2021 1.074
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/aug/2021, op basis van posities vanaf 30/jun/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 16/sep/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 16/sep/2021 3,74%
MSCI – Kernwapens per 16/sep/2021 1,52%
MSCI – Ketelkool per 16/sep/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 16/sep/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 16/sep/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 16/sep/2021 1,52%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 16/sep/2021 99,97%
Percentage niet-gedekt Fonds per 16/sep/2021 0,03%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,10% en voor oliezand 5,57%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 16/sep/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 16/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 16/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXW3 EUR 03/jan/2001 7056954 SX5PEX GY STX50EX.DE SX5PNAV STOXX50NAV.DE DE0005933949 593394 1174967 122 739 83 -
Berne Stock Exchange SX5PEX EUR 02/feb/2021 BMT9V53 SX5PEX BW SX5PEX.BN - - DE0005933949 593394 1174967 - -

Documenten

Documenten