Obligaties

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

-0,43 -0,90 -0,88 -0,77 -0,82
Index (%)

per 30/sep/2020

-0,37 -0,90 -0,75 -0,63 -0,71
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,82 -0,82 -0,76 -0,31 0,08
Index (%)

per 30/sep/2020

-0,71 -0,70 -0,67 -0,21 0,17
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-0,62 -0,05 -0,20 -0,39 -0,82 -2,45 -3,74 -3,02 1,01
Index (%)

per 30/sep/2020

-0,54 -0,04 -0,16 -0,34 -0,71 -2,08 -3,32 -2,12 2,08
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) -0,26 -0,52 -0,97 -0,84 -0,80
Index (%) -0,17 -0,46 -0,96 -0,70 -0,67

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/okt/2020 EUR 441.543.341
Basisvaluta EUR
Introductiedatum 29/jul/2008
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,13%
Productstructuur Physical
Methodologie Sampling
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index eb.rexx® Government Germany 0-1
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Bloomberg-code EBMMEX GY
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend
Creatie-koers per 23/okt/2020 76,86
Ophef-koers per 23/okt/2020 74,60

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 23/okt/2020 5.860.000
Aantal posities per 22/okt/2020 8
Indexniveau per 23/okt/2020 EUR 117,02
Index-code I2IC
Uitkeringsrendement per 22/okt/2020 0,97%
Gewogen gem. YTM per 22/okt/2020 -0,67%
Gewogen gem. coupon per 22/okt/2020 1,15%
Einde boekjaar 31 maart
Option-adjusted duration per 22/okt/2020 0,54
Gewogen gem. looptijd per 22/okt/2020 0,54 yrs
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2020 0,10%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds. Meer weten.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 7,29
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 98,11
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Bond EMU Government ST
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per - -
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 53
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 31/jul/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Tsjechië

Posities

Posities

per 22/okt/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 22/okt/2020
Emittent Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,84
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXVM EUR 29/jul/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mei/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Documenten

Documenten