Obligaties

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

-0,88 -0,86 -0,77 -0,84 -0,80
Index (%)

per 30/jun/2021

-0,88 -0,77 -0,63 -0,73 -0,66
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,78 -0,79 -0,83 -0,46 0,02
Index (%)

per 31/aug/2021

-0,65 -0,67 -0,73 -0,37 0,11
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-0,56 -0,07 -0,18 -0,37 -0,78 -2,37 -4,06 -4,52 0,28
Index (%)

per 31/aug/2021

-0,46 -0,06 -0,16 -0,30 -0,65 -1,99 -3,58 -3,61 1,45
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) -0,52 -0,97 -0,84 -0,80 -0,79
Index (%) -0,46 -0,96 -0,70 -0,67 -0,68

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/sep/2021 EUR 312.095.201
Fondsomvang per 23/sep/2021 EUR 312.105.917
Basisvaluta EUR
Valuta reeks EUR
Introductie fonds 29/jul/2008
Introductiedatum 29/jul/2008
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,13%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Sampling
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index eb.rexx® Government Germany 0-1
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN DE000A0Q4RZ9
WKN A0Q4RZ
Bloomberg-code EBMMEX GY
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend
Creatie-koers per 23/sep/2021 75,64
Ophef-koers per 23/sep/2021 73,42

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 23/sep/2021 4.208.150
Aantal posities per 22/sep/2021 6
Indexniveau per 22/sep/2021 EUR 116,28
Index-code I2IC
Uitkeringsrendement per 22/sep/2021 0,82%
Gewogen gem. YTM per 22/sep/2021 -0,66%
Gewogen gem. coupon per 22/sep/2021 0,76%
Einde boekjaar 31 maart
Option-adjusted duration per 22/sep/2021 0,41
Gewogen gem. looptijd per 22/sep/2021 0,41 yrs
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2021 0,10%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

Posities

Posities

per 22/sep/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 22/sep/2021
Emittent Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 22/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXVM EUR 29/jul/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mei/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Documenten

Documenten