Obligaties

TPSA

iShares $ TIPS UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in vastrentende waarden, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente opleveren. De waarde van deze effecten is daarom gevoelig voor renteschommelingen; wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Omdat inflation-linked obligaties een couponrente betalen die stijgt en daalt overeenkomstig het officiële inflatiecijfer, kunnen ze beleggers enige bescherming tegen stijgende inflatie bieden. Wanneer de inflatie echter daalt, kan de waarde van inflation-linked obligaties echter minder sterk stijgen dan van andere typen obligaties verwacht kan worden.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 4,3 -1,9 4,7 3,2 -1,6 8,6 11,3 5,9 -12,7 3,8
Index (%) 4,4 -1,7 4,8 3,3 -1,5 8,8 11,5 6,0 -12,6 3,8
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

8,50 6,37 -5,80 -1,40 2,43
Index (%)

per 30/jun/2024

8,74 6,51 -5,73 -1,33 2,48
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,43 -1,65 1,89 1,79 3,25
Index (%) 2,48 -1,58 2,00 1,92 3,44
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
0,63 0,75 0,75 0,63 2,43 -4,87 9,79 19,41 75,46
Index (%) 0,66 0,75 0,76 0,66 2,48 -4,67 10,41 20,96 81,01

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 22/jul/2024
USD 3.052.198.661
Introductiedatum
08/dec/2006
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,10%
Gebruik van winst
Herbeleggend
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg-code
TPSA NA
Fondsomvang
per 22/jul/2024
USD 5.464.281.862
Introductie fonds
08/dec/2006
Basisvaluta
USD
Index
Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Uitgegeven aandelen
per 22/jul/2024
12.820.308
ISIN
IE00B1FZSC47
Rendement uit securities lending
per 31/mrt/2024
0,05 %
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Einde boekjaar
31 oktober

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 22/jul/2024
48
Index-code
BCIT1T
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,00
Gewogen gem. YTM
per 22/jul/2024
4,34%
Gewogen gem. looptijd
per 22/jul/2024
7,43 yrs
Indexniveau
per 22/jul/2024
USD 349,84
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
7,48%
Effectief rendement
per 22/jul/2024
2,19%
Gewogen gem. coupon
per 22/jul/2024
0,95%
Option-adjusted duration
per 22/jul/2024
6,73

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Chili

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Estland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Hongarije

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Letland

 • Liechtenstein

 • Litouwen

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Portugal

 • Singapore

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Verenigde Arabische Emiraten

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 22/jul/2024
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,74
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Rendement uit securities lending (%) 0,09 0,10 0,11 0,13 0,10 0,06 0,02 0,02 0,04 0,05
Gem. uitgeleend (% van AUM) 41,59 46,88 62,27 88,64 80,46 54,13 38,57 37,00 61,56 70,56
Max. uitgeleend (% van AUM) 50,00 56,54 92,54 97,27 95,42 68,95 61,55 85,19 83,65 84,86
Onderpand (% van lening) 111,11 109,07 109,54 109,94 109,86 109,23 107,92 109,77 109,69 109,37
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 22/jul/2024
Productcode Naam Beleggingscategorie Weging (%) ISIN SEDOL Beurs Locatie
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.
Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange ITPS GBP 11/dec/2006 B1G52W1 ITPS LN ITPS.L
Euronext Amsterdam TPSA EUR 21/nov/2008 B3DD6W0 TPSA NA TIPS.AS
Bolsa De Valores De Colombia IDTP COP 19/sep/2023 BN71ML1 IDTP CB -
Deutsche Boerse Xetra IUST EUR 15/mrt/2007 BR17B38 IUST GY IUST.DE
London Stock Exchange IDTP USD 11/dec/2006 B1GJFH9 IDTP LN IDTP.L
Bolsa Mexicana De Valores IDTP MXN 11/aug/2017 B537YB1 IDTPN MM -
Borsa Italiana ITPS EUR 20/mrt/2007 B1KR0D0 ITPS IM ITPS.MI
Santiago Stock Exchange IDTP USD 14/sep/2022 BQ9BG52 IDTP -
SIX Swiss Exchange ITPS USD 16/apr/2007 B1S5768 ITPS SW ITPS.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159060 ILS 03/sep/2019 BK8Y9T5 iSFF202 IT iSFF202.TA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.510 USD
-14,9%
7.260 USD
-10,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.730 USD
-12,7%
9.120 USD
-3,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.170 USD
1,7%
10.610 USD
2,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.130 USD
11,3%
12.830 USD
8,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten