Aandelen

TOK

iShares MSCI Kokusai ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-5,55 2,91 20,19 -5,55 2,99 23,38 43,32 173,47 85,34
Koers (%) De beurskoers gaat uit van veranderingen in de middenkoers en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. De middenkoers is het gemiddelde van de bied- en laatkoersen op het tijdstip waarop de NAV wordt vastgesteld (doorgaans 16.00 uur).

per 30/jun/2020

-5,58 2,92 21,40 -5,58 3,90 24,21 43,62 174,38 86,29
Index (%) Index: MSCI Kokusai Index

per 30/jun/2020

-5,66 2,88 20,08 -5,66 2,81 22,65 41,71 167,62 79,44
Na belasting voor liq. (%) Het rendement na betaling van dividendbelasting, ervan uitgaande dat de aandelen in het fonds niet verkocht zijn.

per 30/jun/2020

-5,74 2,69 19,94 -5,74 2,55 21,39 39,17 158,98 74,14
Na belasting na liq. (%) Het rendement na betaling van dividendbelasting en verkoop van de aandelen in het fonds.

per 30/jun/2020

-3,15 1,87 12,12 -3,15 2,10 17,69 32,48 129,73 62,96

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Premie/discount

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/aug/2020 USD 153.276.221
Fondsomvang (mln.) USD 153,28
Basisvaluta USD
Introductiedatum 10/dec/2007
Beleggingscategorie Aandelen
Domicilie Verenigde Staten
Index MSCI Kokusai Index

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 03/aug/2020 2.100.000
Indexniveau per 03/aug/2020 USD 7.846,09
Netto-activa per 03/aug/2020 USD 153.276.220,81
Index-code NDDUKOK
Einde boekjaar 31/jul/2018

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

per 31/jul/2020
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 31/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NYSE Arca TOK USD 12/dec/2007 - TOK TOK - TOKiv.P US4642882652 - 3628281 - -

Documenten

Documenten