Aandelen

FM

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

26,27 -5,86 4,72 -6,43 35,67
Index (%)

per 30/sep/2021

28,73 -6,64 5,75 -3,30 37,76
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
35,67 9,96 9,58 - 7,18
Index (%) 37,76 12,10 11,11 - 8,79
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
20,99 1,18 4,48 17,28 35,67 32,94 58,02 - 87,37
Index (%) 22,51 1,73 5,53 18,94 37,76 40,88 69,30 - 114,32
Na belasting na liq. (%) 12,52 0,70 2,65 10,32 21,31 23,79 42,04 - 61,23
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 3,46 33,66 -17,46 17,47 -1,31
Index (%) 6,84 34,84 -16,98 18,84 1,86

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 21/okt/2021 USD 518.887.689
Introductie fonds 12/sep/2012
Beurs NYSE Arca
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Overige
Index MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index
Index Ticker NR736471
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Premie/korting per 21/okt/2021 1,05%
CUSIP 464286145

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 20/okt/2021 158
P/E-ratio per 20/okt/2021 17,89
P/B-ratio per 20/okt/2021 2,07
Equity Beta (3y) per 30/sep/2021 0,71
Standaarddeviatie (3 jr.) per 30/sep/2021 17,26%
Rendement 12 mnd. per 30/sep/2021 1,98%

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 20/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 20/okt/2021 1,24%
MSCI – Kernwapens per 20/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 20/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 20/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 20/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 20/okt/2021 0,53%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 20/okt/2021 100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds per 20/okt/2021 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,45% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Fees

Fees

as of current prospectus
Management Fee 0,79
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,79

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Wisselkoers holdings.all.accrualDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 20/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 20/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Documenten

Documenten