Aandelen

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

16,78 24,64 -5,64 -13,96 55,84
Index (%)

per 31/mrt/2021

17,47 25,61 -5,06 -13,44 57,31
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
48,59 9,27 14,09 5,95 6,94
Koers (%)

per 31/mei/2021

47,68 9,30 14,10 5,93 6,93
Index (%)

per 31/mei/2021

49,98 10,07 14,90 6,69 7,67
Na belasting voor liq. (%)

per 31/mei/2021

48,28 8,91 13,66 5,57 6,60
Na belasting na liq. (%)

per 31/mei/2021

29,08 7,18 11,26 4,71 5,65
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
5,18 0,16 0,00 12,15 48,59 30,48 93,33 78,25 136,06
Koers (%)

per 31/mei/2021

5,27 0,69 -0,34 11,91 47,68 30,57 93,36 77,92 135,77
Index (%)

per 31/mei/2021

5,45 0,19 0,07 12,61 49,98 33,34 100,29 91,06 157,62
Na belasting voor liq. (%)

per 31/mei/2021

5,18 0,16 0,00 12,00 48,28 29,18 89,65 71,90 126,58
Na belasting na liq. (%)

per 31/mei/2021

3,07 0,09 0,00 7,38 29,08 23,13 70,47 58,52 102,09
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 4,83 40,52 -14,81 17,40 23,87
Koers (%) 4,71 41,72 -15,00 17,74 23,51
Index (%) 5,44 41,72 -14,37 18,17 25,02

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/jun/2021 USD 6.721.466.792
Fondsomvang (mln.) USD 6.721,47
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum 13/aug/2008
Beleggingscategorie Aandelen
Domicilie Verenigde Staten
Index MSCI All Country Asia ex Japan Index
SFDR-classificatie Overige
Premie/korting per 17/jun/2021 -0,41%
30-daags gem. volume per 17/jun/2021 790.860,00
Mediane spreiding tussen bied- en laatprijs over 30 dagen per 17/jun/2021 0,02

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 17/jun/2021 71.600.000
Aantal posities per 17/jun/2021 1.079
Indexniveau per 17/jun/2021 USD 669,43
Netto-activa per 17/jun/2021 USD 6.721.466.791,64
Index-code M1CXBRLG
Uitkeringsrendement per 28/mei/2021 1,45%
Einde boekjaar 31/jul/2021
P/E-ratio per 17/jun/2021 20,44
P/B-ratio per 17/jun/2021 2,16

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/mei/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/mei/2021 5,35
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/mei/2021 17,98
MSCI ESG % Dekking per 07/mei/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/mei/2021 Equity Asia Pacific ex Japan
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/mei/2021 244,15
Fondsen in peergroup per 07/mei/2021 662
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/mei/2021, op basis van posities vanaf 31/mrt/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 10/jun/2021 0,26%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 10/jun/2021 0,14%
MSCI – Kernwapens per 10/jun/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 10/jun/2021 0,56%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 10/jun/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 10/jun/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 10/jun/2021 0,35%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 10/jun/2021 99,79%
Percentage niet-gedekt Fonds per 10/jun/2021 0,21%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,47% en voor oliezand 0,27%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

per 17/jun/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 17/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 17/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NASDAQ AAXJ USD 15/aug/2008 - AAXJ AAXJ.OQ - AAXJiv.OQ US4642881829 - 4303635 - -
Bolsa Mexicana De Valores AAXJ MXN 30/jun/2009 B56MWP3 - AAXJ.MX - - - - - - -
Santiago Stock Exchange AAXJ CLP 17/nov/2009 - - - - - - - - - -

Documenten

Documenten