ELKE STAP TELT

De winst van 50 jaar indexbeleggen voor beleggers

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

 

In Silicon Valley werd de eerste microchip voor de commerciële markt geproduceerd en vlakbij, in San Francisco, werd de eerste indexbelegging ontwikkeld door éen van de voorgangers van BlackRock.¹ Microchips ontketenden direct een revolutie. Ze werden de onmisbare bouwstenen voor de elektronische apparatuur waar het moderne leven om draait. De invloed van indexbeleggen was meer een kwestie van een evolutie, een stapsgewijze hervorming van de beleggingssector, die steeds meer barrières voor beleggers uit de weg heeft geruimd. Zelfs nu, vijftig jaar later, is de opmars van indexbeleggen nog niet ten einde. Volgens onze berekeningen vormen indexbeleggingen nog altijd slechts 10% van het vermogen dat via de beurs belegd wordt. Dat betekent dat in potentie nog honderden miljoenen mensen meer van de voordelen van indexbeleggen kunnen profiteren.²

Eén van de voordelen van indexbeleggen is dat het duidelijk heeft gemaakt dat beleggen niet ingewikkeld hoeft te zijn en niet alleen iets is voor ingewijden of extreem rijke mensen. Indexbeleggen biedt eenvoudige toegang tot de bouwstenen van beleggingsrendement, maakt beleggen betaalbaarder en geeft transparant inzicht in wat beleggers bezitten en wat ze daarvoor betalen. De afgelopen tijd dragen indexbeleggingen en op indices gebaseerde beursgenoteerde fondsen (ETF’s) ook bij tot meer mogelijkheden om duurzaam te beleggen en de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsnormen. Ze bevorderen bovendien dat bedrijven, overheden en instellingen hun blik meer op de lange termijn richten.

Bij iShares zijn we trots op de bijdrage die we wereldwijd aan de ontwikkeling van indexbeleggen hebben geleverd. In alles wat we doen, zien we het als onze taak om beleggers vooruit te helpen. Dat sluit aan bij de allesomvattende missie van BlackRock om steeds meer mensen te helpen hun financiële toekomst goed te regelen.

We zien dat veel bedrijven inspirerende motto’s hebben, maar al te vaak hebben die weinig inhoud, omdat ze niet gepaard gaan met concrete toezeggingen. In dit eerste rapport van iShares over de vooruitgang voor beleggers willen wij onze toezeggingen duidelijk uiteenzetten: we willen beleggen gemakkelijker, betaalbaarder, duurzamer en met het oog op de lange termijn veerkrachtiger maken. Die ambities waarmaken, betekent dat we de verwachtingen en behoeften van de miljoenen beleggers die wereldwijd hun geld aan BlackRock toevertrouwen serieus nemen.

Volgens onze berekeningen vormen indexbeleggingen nog altijd slechts 10% van het vermogen dat via de beurs belegd wordt.3

Salim Ramji
Global Head of iShares and Index Investments
Salim Ramji, Senior Managing Director, is Global Head of iShares and Index Investments bij BlackRock en lid van het Global Executive Committee.