FAQ's over duurzaamheidskenmerken

 • Waarom vermeldt iShares® de duurzaamheidskenmerken van fondsen?

  Wij zijn ervan overtuigd dat transparante informatie mensen beter in staat stelt om doordachte beslissingen te nemen. Door de duurzaamheidskenmerken te vermelden, komen we tegemoet aan de groeiende behoefte aan informatie over de duurzaamheid van beleggingen. We onderstrepen hiermee onze missie om beleggers vooruit te helpen.

 • Wat is ESG-beleggen?

  ESG-beleggen is een manier van beleggen die rekening houdt met informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG), om beleggingsbeslissingen te nemen die het voor risico gecorrigeerde rendement potentieel kunnen verbeteren. ESG-maatstaven omvatten ook niet-financiële informatie, die in traditionele analysemethoden vaak niet wordt meegewogen, maar wel degelijk van invloed kan zijn op het rendement op de lange termijn van een portefeuille. 

 • Wat is de MSCI Gewogen Gemiddelde ESG-score?

  De MSCI Gewogen Gemiddelde ESG-score wordt berekend als het gewogen gemiddelde van alle onderliggende ESG scores. De score wordt getoond op een schaal van 0-10, waarbij 0 en 10 respectievelijk de laagste en hoogst mogelijke score vertegenwoordigen. MSCI scoort de onderliggende aandelen naar gelang hun blootstelling aan 37 industrie specifieke ESG-risico’s en hun vermogen om deze risico’s te beheren in vergelijking tot de branchegenoten. Deze ESG-scores op het niveau van de uitgevende instelling leiden tot een ESG-rating voor de uitgevende instelling. Zie voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.

 • Wat is de MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit?

  De MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit is een maatstaf voor de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve ondernemingen. De koolstofintensiteit van een portefeuille wordt bepaald door voor elke belegging de CO2-uitstoot van de betreffende onderneming (waaronder zowel de uitstoot door de onderneming zelf als de veroorzaakte uitstoot door derden, zoals afnemers), te delen door de omzet en het gewogen gemiddelde hiervan te berekenen, op basis van het portefeuillegewicht van elke belegging.

 • Waarom is indexbeleggen een goede manier om duurzaam te beleggen?

  Duurzame index-beleggingen bieden tegen lage kosten toegang tot transparante, op regels gebaseerde portefeuilles van ondernemingen die een hoge ESG-score hebben, gericht zijn op specifieke ESG-thema's en/of een positieve invloed op het milieu of de samenleving kunnen hebben. Sommige duurzame ETF's sluiten daarnaast ondernemingen die actief zijn in bepaalde branches uit.

 • Hoe ziet BlackRock duurzaam beleggen?

  BlackRock is van mening dat het essentieel is om in het beleggingsproces aandacht te schenken aan duurzaamheidsfactoren, van de klimaatverandering tot de genderverdeling in de leiding van bedrijven. iShares ETFs bieden het breedste aanbod van duurzame beleggingen ter wereld. Daarnaast heeft BlackRock een grote expertise op het gebied van duurzame alfa-strategieën, zowel voor beleggingen in staatsobligaties en aandelen als in private markten, zoals hernieuwbare energie, grondstoffen en vastgoed.

MKTGM0220E-1083796