AANDACHTSPUNTEN BIJ BELEGGEN IN ETF'S

OVERWEEG VOOR U BELEGT:

Wat zijn uw doelstellingen en uw beleggingshorizon?

Wat verwacht u met uw beleggingen te bereiken en voor hoe lange tijd wilt u uw geld beleggen?

Wat is uw risicotolerantie?

Welk risico bent u bereid met uw belegging te lopen? Elk ETF heeft zijn eigen specifieke risico's. Zo kan een belegging in een ETF dat gericht is op internationale markten, blootstaan aan valutarisico’s. ETF's kennen daarnaast geen kapitaalgarantie. De waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug ontvangt.

Het is raadzaam om voor u een beslissing neemt, zorgvuldig alle risico's en fiscale implicaties op een rij te zetten.

Welke strategie wilt u volgen?

In het grote aanbod van iShares ETF's heeft u de keuze uit diverse strategieën en beleggingscategorieën. Lees de informatie van elk ETF zorgvuldig door, om te bepalen welk type ETF's het beste aansluit bij uw doelstellingen en risicotolerantie.

Op de hierna volgende pagina's gaan we nader in op de kosten van ETF's, de uitkering van dividend, fiscale factoren en securities lending – factoren die eveneens van invloed zijn op de selectie van het juiste ETF.

BEOORDEEL DE TOTALE KOSTEN

Beoordeel de totale kosten

Bij de keuze van een ETF kijken beleggers vaak naar de Total Expense Ratio (TER), waarin tot uiting komt hoeveel u betaalt voor fondsbeheer, trustees, licentieverlening en operationele kosten. De TER van alle iShares fondsen is te vinden op de fondspagina van elk ETF.

Toch raden wij beleggers aan om niet uitsluitend naar de TER te kijken, omdat hierin slechts een deel van de totale kosten tot uitdrukking komt. Andere impliciete kosten (zoals transactiekosten en portefeuille-herwegingskosten) zijn ook van invloed op het totale rendement van een portefeuille.

Bij de transactiekosten gaat het voornamelijk om de bied/laat-spread (het verschil tussen de koop- en verkoopprijs) en de broker-provisie. ETF-spreads zijn vaak lager voor grotere fondsen (met meer beheerd vermogen) en fondsen met grote dagelijkse handelsvolumes. Herwegingskosten spelen een rol omdat de portefeuille van tijd tot tijd moet worden aangepast aan de mogelijk veranderde index. Dit betekent dat effecten moeten worden gekocht of verkocht, wat kosten met zich meebrengt. In dit licht is het raadzaam om te kijken hoe vaak een index doorgaans opnieuw wordt gewogen.

Ook een trackingsverschil (het verschil tussen het bruto-rendement van een fonds en het rendement van de onderliggende index) kan een negatieve of juist positieve invloed hebben op het uiteindelijke rendement, zodat ook dit aspect moet worden meegewogen bij de beoordeling van de impliciete kosten van een portefeuille.

UITKERINGSBELEID

iShares ETF’s zijn te verdelen over fondsen die dividenden aan de beleggers uitkeren en fondsen die de dividenden herbeleggen. Uitkerende ETF’s (vaak te herkennen aan de toevoeging “Inc” achter hun naam), keren dividend uit als de onderliggende aandelen in het fonds dividend uitkeren.

Beleggers in een uitkerend ETF hebben recht op alle dividenduitkeringen uit hun fonds, minus fees en kosten. Dividend wordt ten minste eens per jaar uitgekeerd, maar dit kan ook vaker. De meeste obligatie-ETF's keren eens per kwartaal of eens per maand dividend uit. Een volledig overzicht van de uitkeringsdata van alle uitkerende ETF’s van iShares vindt u in de uitkeringskalender.

Traditiegetrouw keren nieuwere bedrijven of bedrijven die een periode van groei doormaken geen dividend uit, aangezien zij veelal het merendeel van hun winst weer in het bedrijf investeren. De meer gevestigde bedrijven keren normaliter dividend uit, maar er is geen garantie dat dit het geval zal zijn.

ETF's worden via een online broker of bank gekocht. Bijgevolg bepaalt de overeenkomst tussen de belegger en de broker/dealer hoe de belegger zijn of haar uitkeringen ontvangt.

EU-SPAARRICHLIJN (EUSD)

Het doel van de EU-Spaarrichtlijn is het voorkomen dat ingezetenen van de Europese Unie zich in de lidstaat waar zij wonen, kunnen onttrekken aan belastingheffing over de rente die zij vanuit een andere lidstaat ontvangen.

Wat betekent de EUSD voor iShares?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen rendement (uitkeringen, afbetalingen en secundaire opbrengsten van marktverkopen) uit belegging in een iShares fonds onderworpen zijn aan belasting krachtens de EUSD:

  • Het fonds bezit obligaties: de EUSD is van invloed op fixed-income iShares ETF's
  • De belegging wordt beheerd door een intermediair (bank/broker/bewaarnemer) in: België, Luxemburg, Guernsey, het eiland Man, Jersey, Oostenrijk of Zwitserland
  • De belegger woont in een andere EU-jurisdictie dan de intermediair
  • De belegger heeft niet gekozen voor het rapporteren van  inkomsten maar voor belastingheffing.

De belasting wordt berekend en ingehouden door de tussenpersoon. Voor de in Dublin en Duitsland gevestigde fondsen kan dit gebeuren aan de hand van informatie over de inkomsten van het fonds die door de fondsbeheerders wordt verstrekt. Deze informatie is echter niet beschikbaar voor fondsen die in een andere jurisdictie zijn gevestigd. In dergelijke gevallen zijn de relevante standaardtarieven voor de jurisdictie van de tussenpersoon van toepassing en wordt belasting overeenkomstig deze grondslag geheven.

Wij raden u aan om uw belastingconsulent te raadplegen om uw persoonlijke belastingsituatie vast te stellen.