BELEGGEN IN OBLIGATIES

Een nieuwe kijk op obligaties confronteert beleggers met nieuwe uitdagingen.

Foto van een zwerm vogels in de lucht
Foto van een zwerm vogels in de lucht

EEN NIEUW TIJDPERK VOOR OBLIGATIES

Voor beleggers in obligaties is de markt duidelijk verandert. De wereldeconomie slaat een nieuwe weg in. Het tijdperk van gestage groei, stabiele inflatie en een soepel beleid van centrale banken ligt achter on. De volatiliteit is toegenomen, de inflatie is hardnekkiger en centrale banken scherpen hun beleid aan. Daarnaast zien we dat duurzaamheid ook voor obligatiebeleggers een steeds belangrijker thema wordt1 en dat ze zoeken naar manieren om hun portefeuille af te stemmen op de transitie naar een koolstofarme economie.

1 Bron: GBI per 31 december 2022. Sinds 2015 zijn de beleggingen in duurzame obligatie-ETF’s bijna 9 keer zo hoog geworden (van USD 7,8 mld. naar USD 70,4 mld.)

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt

NIEUWE UITDAGINGEN DOOR HET NIEUWE MARKTKLIMAAT

Om in het huidige klimaat goed op koers te blijven is het nodig om anders naar obligaties te kijken. Om meer in te zoomen op specifieke delen van de markt en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen. Wij zien dat beleggers hierbij behoeft hebben aan nieuwe implementatie-ideeën. En we zijn ervan overtuigd dat indexbeleggen beter mogelijkheden biedt om obligaties een sterke rol te laten spelen in uw portefeuille. 

3 UITDAGINGEN EN HOE iSHARES HIERBIJ KAN HELPEN

iShares is de beleggingspartner die u kan helpen om uw obligatieportefeuille met indexfondsen beter af te stemmen op uw beleggingsdoelen.

UITDAGING: PORTFEUILLE-OPBOUW

Het huidige beleggingsklimaat opent nieuwe mogelijkheden voor obligatiebeleggers. Welke rol kunnen obligatie-ETF’s spelen in een multi-asset portefeuille?

De afgelopen tien jaar was het voor beleggers lastig om inkomsten te vinden. Vaak namen ze hun toevlucht tot aandelen of obligaties van lagere kwaliteit – met alle risico’s die daarmee verbonden zijn. Nu de rente weer stijgt, zijn ook obligaties weer in de lift. Vooral obligaties van hogere kwaliteit, zoals staatobligaties en investment-grade bedrijfsobligaties.

De rente is terug!

In dit klimaat hebben beleggers weer goede mogelijkheden om hun rendementsdoelen met minder risico te bereiken. Deze grote ommekeer, waarover u hier meer kunt lezen, maakt portefeuilles veel flexibeler en kan tot betere risicogewogen rendementen leiden. Obligatie-ETF’s bieden daarbij tegen lage kosten toegang tot verschillende bronnen van rendement, terwijl het risico onder controle blijft.

Voor het eerst sinds 2007 levert ruim 80% van de obligatiemarkten meer dan 4% op

Grafiek die het rendement van de obligatiemarkten illustreert

Bron: BlackRock Investment Institute, op basis van cijfers van Bloomberg, per 31 december 2022. Toelichting: De balken tonen het naar marktkapitalisatie gewogen percentage beleggingen met een gemiddelde rente op jaarbasis van meer dan 4%, binnen een afgebakend universum dat ca. 70% van de Barclays Multiverse Bond Index vertegenwoordigt, een brede graadmeter voor de obligatiemarkt. “Euro government bonds” is gebaseerd op indices voor Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Ierse staatsobligaties. “Emerging markets” combineert staatsobligaties van opkomende markten in de lokale en vreemde valuta’s. “Global credit” wordt vertegenwoordigd door de Barclays Global Aggregate Corporate index; “Global High Yield” door de Barclays Global High Yield index; “​US Agencies” door de Barclays US Aggregate Agencies index; “Mortgage-backed securities” door de Barclays Investment Grade CMBS index en de Barclays US Mortgage-Backed Securities index; “US Municipal” door de Barclays Municipal Bond index; “US Treasury” door de Barclays US Treasury index.

Hoe iShares kan helpen

Obligatie-ETF’s bieden beleggers de mogelijkheid hun portefeuille flexibel op te bouwen en beter af te stemmen op hun beleggingsdoelen. Het zijn efficiënte, liquide en transparante bouwstenen die toegang bieden tot verschillende bronnen van rendement.In onze ogen is de tweedeling actief versus passief tegenwoordig achterhaald. Veel beleggers kiezen voor een gecombineerde aanpak om hun portefeuille efficiënter in te richten.

Als u belegt met iShares profiteert u van de grote expertise en de schaalgrootte van BlackRock, die voordelen kunnen opleveren voor uw hele portefeuille.

UW PARTNER BIJ DE OPBOUW VAN EEN PORTEFEUILLE OP MAAT

OPBOUWEN
Benut de kansen om efficiëntere portefeuilles op te bouwen, met een strategische assetallocatie die u meer flexibiliteit biedt, zelfs als de markt extreem volatiel is. Gebruik alle beschikbare instrumenten – zowel index- als alpha-strategieën – om uw portefeuille maximale veerkracht te geven.

UITDAGING: PRODUCTSELECTIE

Hoe kan gerichter voor bepaalde obligaties kiezen, zonder dat dit ten koste gaat van de liquiditeit of spreiding?

In een onzeker klimaat kunnen rendement, liquiditeit en spreiding op gespannen voet met elkaar komen te staan. Traditionele instrumenten en implementatie-ideeën volstaan niet meer. Nieuwe instrumenten (zoals obligatie-ETF’s en indexfondsen) bieden de mogelijkheid de assetallocatie fijnmaziger aan te pakken, door in te zoomen op specifieke markten, landen, kredietkwaliteiten of looptijden.

Hoe iShares kan helpen

Door iShares obligatie-ETF’s in te zetten als efficiënte bouwstenen om gerichte toegang te krijgen tot specifieke beleggingen kunnen beleggers de spreiding en de liquiditeit van hun portefeuille op peil houden.

Het breedste aanbod van obligatiefondsen

iShares heeft het breedste aanbod van Europese obligatie-ETF’s en indexfondsen. Met ruim 100 fondsen2 biedt iShares toegang tot vrijwel alle segmenten van de obligatiemarkt, gespreid over een groot aantal landen, sectoren, kredietratings en looptijden.

Deze fondsen worden beheerd door een team van ruim 70 obligatiebeheerders, die gestationeerd zijn in kantoren over de hele wereld. Ze combineren een wereldwijd netwerk met lokale expertise. Onze portefeuillebeheerders zorgen er bovendien voor dat de transactiekosten zo laag mogelijk blijven, door efficiënte sampling van de referentie-index en afstemming van risicokenmerken.3

+100

Europese obligatie-ETF’s en indexfondsen

+70

obligatiebeheerders, die gestationeerd zijn in kantoren over de hele wereld

Bron: Bloomberg, BlackRock Global Business Intelligence, per 31 maart 2023.
Bron: ‘Index Fixed Income Capabilities’, BlackRock, 30 juni 2021.

Producten van hoge kwaliteit

Beleggers hebben producten van hoge kwaliteit nodig, waarmee ze hun portefeuille flexibel kunnen aanpassen wanneer de obligatiemarkt of de regelgeving veranderen. Bij iShares profiteert u bovendien van de expertise, het strikte risicobeheer en de schaalgrootte van BlackRock.

Foto van sleutels

UITDAGING: DUURZAAM BELEGGEN

Hoe integreer ik duurzaamheid in mijn obligatieportefeuille en meet ik het effect daarvan op mijn beleggingen

Bij BlackRock zien we het als onze fiduciaire taak om onze klanten te helpen alles wat van invloed kan zijn op het risico en rendement van hun beleggingen, efficiënt te beheren. Duurzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom bieden we onze klanten een ruime keuze uit duurzame strategieën, gericht op de beste risicogewogen rendementen en ondersteund door research, data en analyses.

Hoe iShares kan helpen

Beleggers die duurzaamheid een plaats in hun portefeuille willen geven, hebben behoefte aan een betrouwbare partner die hen bij die overstap kan ondersteunen. iShares van BlackRock biedt obligatiebeleggers een ruime keuze om hun duurzame doelstellingen te realiseren.

Keuze

iShares is één van de grootste aanbieders van duurzame obligatieproducten in Europa. Ons aanbod van indexbeleggingen strekt zich uit van staats- en bedrijfsobligaties tot obligaties uit opkomende markten.

Iemand die een tas met sinaasappels draagt

Inzicht en transparantie

De fondsen van iShares volgen duurzame obligatie-indices die objectief en op basis van vaste regels zijn samengesteld door onafhankelijke, gespecialiseerde dataleveranciers.

Samen met de uitvoerige informatie op onze website geeft dit beleggers een duidelijk beeld van de ESG-criteria die door de verschillende fondsen worden gehanteerd.

Risico: De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Risico: Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.