DE MODERNISERING VAN DE OBLIGATIEMARKT

Ontdek hoe obligatie-ETF’s de obligatiemarkt veranderen

Foto van iemand op een roltrap

WAT GEBEURT ER OP DE EUROPESE OBLIGATIEMARKT?

  • Obligatie-ETF’s en andere indexproducten spelen een groeiende rol. Dankzij technologische vernieuwingen is de manier waarop beleggers toegang kunnen krijgen tot de Europese obligatiemarkt bovendien revolutionair verbeterd.
  • Terwijl we ons instellen op een nieuw klimaat met sterkere macro-volatiliteit, zien we dat beleggers in hun obligatieportefeuilles steeds vaker voor obligatie-ETF’s kiezen, vanwege hun toegankelijkheid, liquiditeit en goede mogelijkheden om risico’s te beheren.
  • Wij denken dat ETF’s een grote rol zullen blijven spelen voor beleggers die efficiënte toegang zoeken tot de obligatiemarkt.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

DE OBLIGATIEMARKT VERANDERT

De obligatiemarkt heeft sinds de wereldwijde crisis van 2008 een enorme verandering doorgemaakt. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan nieuwe transactiemodellen van banken en de groei van elektronische platforms.

De grote uitverkoop in maart 2020, als gevolg van Covid-19, heeft de populariteit van obligatie-ETF’s in een stroomversnelling gebracht. Dit gold met name voor institutionele beleggers, die voor ETF’s kozen vanwege hun koerstransparantie, snelle executie en goede mogelijkheden om een markt nauwkeurig te volgen.

In een onzeker klimaat kiezen obligatiebeleggers steeds vaker voor indexproducten, waaronder ETF’s, vanwege drie voordelen: meer transparantie, grotere liquiditeit en lagere kosten.

Video 01:06

DE LIQUIDITEIT VAN OBLIGATIE-ETF’S IN EEN NIEUW KLIMAAT

Ontdek waarom obligatie-ETF’s ook in het nieuwe klimaat met grotere marktvolatiliteit voor grote groepen beleggers aantrekkelijk blijven.

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

 

Beleggingsrisico

 

De rol van obligaties-ETF’s in een nieuw marktklimaat

 

Natacha Blackman – iShares Fixed Income Product Strategist

 

Terwijl we ons instellen op een nieuw klimaat met sterkere macro-volatiliteit, zien we dat beleggers in hun obligatieportefeuilles steeds vaker voor obligatie-ETF’s kiezen, vanwege hun toegankelijkheid, liquiditeit en goede mogelijkheden om risico’s te beheren. In de financieel roerige tijden van de afgelopen tijd hebben beleggers de liquiditeitsvoordelen van obligatie-ETF’s sterk ervaren. De transactievolumes van ETF’s zijn sterk gestegen, terwijl de liquiditeit in de onderliggende obligatiemarkten verslechterde.  In 2022 nam de handel in ETF’s een hoge vlucht, ondanks de uitdagingen wat betreft de liquiditeit in de getoonde grafiek. Zelfs nu het aanbod van nieuwe obligaties aantrekt, zal het macroklimaat waarschijnlijk gekenmerkt blijven door hogere marktvolatiliteit en periodes met een slechte liquiditeit, waardoor het belang van flexibiliteit in beleggersportefeuilles toeneemt. Daarom zijn we bij iShares van mening dat obligatie-ETF’s in de toekomst een nog grotere rol zullen spelen voor beleggers die toegang zoeken tot de obligatiemarkt. Hartelijk dank voor het bekijken van deze video. Ga naar voor meer informatie naar onze website. 

 

Dit is een marketinguiting. Raadpleeg voor u gaat beleggen het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het betreffende fonds op www.ishares.com. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden.

 

Risicowaarschuwingen

 

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

 

Belangrijke informatie

Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de AFM en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

 

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

In het Verenigd Koninkrijk en buiten de EER: uitgegeven door BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +44 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales geregistreerd onder nr. 00796793. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie de website van de FCA voor een lijst van activiteiten waarvoor BlackRock vergunning heeft verkregen.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

 

DE LIQUIDITEITSVOORDELEN VAN OBLIGATIE-ETF’s

Vooral bij grotere volatiliteit en in tijden dat de markt minder liquiditeit biedt, is de liquiditeit van obligatie-ETF’s zeer aantrekkelijk. Dat bleek opnieuw in 2022. De transactievolumes stegen naar nieuwe records, terwijl de liquiditeit in de onderliggende markt sterk afnam. Het belegd vermogen in obligatie-ETF’s blijft groeien (op dit moment wereldwijd $ 1.800 miljard), gestimuleerd door aanzienlijke verbeteringen in de handels- en transactiemogelijkheden voor deze beleggingsinstrumenten.

Risico: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen.

Bron: BlackRock en Bloomberg, per 28 februari 2023.

Foto van eieren op een lopende band

DE STAND VAN ZAKEN ROND OBLIGATIE-ETF’s

Natacha Blackman, Philip de Weijs | 1 jan 2023

Download ons maandelijkse rapport met in- en uitstroomcijfers en liquiditeitstrends voor Europese obligatie-ETF’s.

van artikelen