DUURZAAM BELEGGEN

Bekijk ons aanbod, begrijp onze aanpak en bouw een portefeuille die aansluit bij uw doelen.

Grotonderzoeker

DE 5 GROOTSTE ESG-UITDAGINGEN VOOR BELEGGERS

DE 5 GROOTSTE ESG-UITDAGINGEN VOOR BELEGGERS

De enorme omschakeling naar duurzaam beleggen stelt beleggers voor grote uitdagingen. Ontdek hoe iShares en BlackRock u daarbij kunnen helpen.

Bent u een professionele belegger? Lees hier verder >


Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

PRODUCTAANBOD

VIND UW WEG NAAR DUURZAAM BELEGGEN

Ontdek vier manieren om duurzaam te beleggen en kijk welke fondsen hierbij passen.

SCREENED
Fondsen die indices volgen die bepaalde sectoren of bedrijfsactiviteiten uitsluiten.
ESG BROAD
Fondsen met een expliciete ESG-doelstelling en mogelijk gericht op een specifiek, kwantificeerbaar ESG-resultaat.
ESG THEMA’S
Fondsen die gericht zijn op een specifiek thema op het gebied van milieu, samenleving of goed bestuur (ESG).
IMPACT
Fondsen die gericht zijn op het bereiken van een meetbaar duurzaam resultaat, naast een financieel rendement.
Thermometer

BELEGGEN MET HET OOG OP HET KLIMAAT

Lees hoe u een portefeuille opbouwt met minder blootstelling aan CO2-uitstoot en fossiele brandstoffen, of gericht op bedrijven die kunnen profiteren van klimaatkansen.

SFDR IN VOGELVLUCHT

De EU-verordening over transparante rapportage van duurzaamheidsfactoren, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) werd in 2019 gepubliceerd en is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de EU. Het doel van deze verordening is de normen voor openbaarmaking van informatie te harmoniseren, om beleggers een helder, eenduidig kader te bieden voor de beoordeling van de duurzaamheid van een fonds en om fondsen met elkaar te kunnen vergelijken wat betreft hun ESG-prestaties (milieu, samenleving en goed bestuur) en duurzame doelstellingen.

Fondsen vallen op grond van de SFDR onder artikel 8 of 9:

  • Artikel 8: producten met onderliggende beleggingen die gericht zijn op verbetering van de kenmerken ten aanzien van milieu en samenleving en blijk geven van goed bestuur.
  • Artikel 9: producten die duurzaam beleggen tot doelstelling hebben en waarvan de onderliggende beleggingen duurzaam zijn en blijk geven van goed bestuur.

SFDR is een EU-brede wetgeving en wordt al door een brede kring van beleggers gebruikt als de nieuwe standaard voor rapportage over en het aanbieden van duurzame producten.

BlackRock heeft zijn classificering van fondsen in maart 2021 aangepast aan de criteria van de SFDR, zodat alle fondsen die volgens onze interpretatie van deze verordening onder artikel 8 of 9 vallen, gemakkelijk te vinden zijn. Wanneer vanuit de EU meer wet- en regelgeving op dit terrein gepubliceerd en ingevoerd wordt, zoals toevoegingen aan de Regulatory Technical Standards (RTS), zullen wij onze aanpak opnieuw aanpassen.

U kunt eenvoudig ontdekken welke fondsen BlackRock classificeert als artikel 8- en 9-fondsen, door gebruik te maken van de selectietool voor iShares fondsen.

Brug door het bos

INVESTMENT STEWARDSHIP BIJ BLACKROCK

Ontdek op welke manieren wij ons inspannen om goed bestuur en duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen.