AANDELEN-ETF’s GERICHT OP HOGE INKOMSTEN

Een nieuwe kijk op inkomsten met actief beheerde ETF’s.

Foto van skater
Foto van skater

INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR DOELGERICHTE RESULTATEN

De behoeften van beleggers veranderen steeds weer. Daarom zetten wij ons in om nieuwe keuzes te bieden en innovatieve oplossingen te ontwikkelen, zodat onze klanten portefeuilles kunnen opbouwen die afgestemd zijn op de resultaten die ze nodig hebben.

De nieuwe iShares Equity High Income ETF’s worden actief beheerd om beleggers toegang te bieden tot een gespreide inkomstenstrategie met een innovatief karakter. Ze zijn gericht op hoge inkomsten met een lagere volatiliteit dan hun referentie-index, terwijl u profiteert van het gemak, de transparantie en de kostenefficiëntie die eigen zijn aan iShares ETF’s.

Wij zien enkele belangrijke voordelen om aandelen te gebruiken als instrument om inkomsten te genereren:

  1. Vermogensgroei – in tegenstelling tot cash en obligaties kunnen dividend-aandelen ook vermogensgroei bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de inkomsten.
  2. Periodieke inkomsten – de inkomsten uit dividend-aandelen kunnen de koopkracht van beleggers versterken
  3. Defensief karakter – dividend-aandelen worden doorgaans beschouwd als defensieve beleggingen, die de onder moeilijke macro-omstandigheden een gunstige uitwerking kunnen hebben op de portefeuille.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

LEES MEER OVER EQUITY HIGH INCOME ETF’s

Onze Systematic Active-strategie volgt een innovatieve aanpak om inkomsten te genereren, waarin menselijk inzicht gecombineerd wordt met big data en machine learning (AI), om beleggers toegang te bieden tot nieuwe, breed gespreide inkomstenbronnen.

Hoge inkomsten met lagere volatiliteit​

Gericht op een hoog inkomstenniveau, bij een lagere volatiliteit dan de referentie-index.

Actief gericht op inkomsten, zonder uitgesproken stijlaccenten​

Het unieke, door ons ontwikkelde ‘Dividend Rotation’-model speelt in op verwachte uitbetalingsdata en maakt het zo mogelijk vermogen dynamisch en efficiënt te beleggen in bedrijven met de beste uitkeringsperspectieven, ongeacht hun sector of regio.

De voordelen van ETF’s

Een actieve aanpak met de liquiditeit, transparantie en kostenefficiëntie van ETF’s, die beleggers bovendien op een gemakkelijke manier toegang bieden tot een specifieke markt​​.

Hoe kan belegging in één van de iShares Equity High Income ETF’s u helpen om de uitkomsten van uw portefeuille beter af te stemmen op uw behoeften?

  1. Aanvulling ​op bestaande beleggingen in uw portefeuille die inkomsten kunnen bieden, zoals high-yield of bedrijfsobligaties, door toegang te bieden tot andere inkomstenbronnen, zoals dividend-aandelen en opties. Dit kan het renterisico, kredietrisico en duration-risico van uw portefeuille verlagen.
  2. Spreiding door een dynamisch element toe te voegen aan het beleggingsprofiel van uw portefeuille. Ons datagestuurde "Dividend Rotation"-model leidt tot minder stijl- en sectoraccenten en biedt daardoor toegang tot een bredere spreiding van inkomstenbronnen en groeipotentieel dan traditionele beleggingsstrategieën. Daardoor kunnen deze fondsen een goede rol spelen in de kern van uw portefeuille.
  3. Lagere volatiliteit voor beleggers die op zoek zijn naar hogere inkomsten bij een lager risiconiveau, in combinatie met betere spreidingskenmerken​.

Spreiding en zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s.

TOEGANG TOT ONOVERTROFFEN EXPERTISE

De iShares Equity High Income ETF’s bieden beleggers een krachtige combinatie van BlackRock’s expertise op het gebied van actief beheer en de brede markttoegang van ’s werelds grootste aanbieder van ETF’s.

Breedte en schaalgrootte

Ruim USD 2.700 mld. AUM

Profiteer van de brede markttoegang van ’s werelds grootste aanbieder van ETF’s, met in totaal ruim 1.300 ETF’s en meer dan USD 2.700 mld. aan beheerd vermogen (AUM).1

1 Bron: Morningstar, per 31 december 2023.

Expertise in actief beheer

USD 220 mld. AUM

Het BlackRock Systematic team (BSYS) telt ruim 200 beleggingsprofessionals, die samen USD 220 mld. onder beheer hebben.2

2 Bron: BlackRock, per 31 december 2023.

Innovatie en kwaliteit

Meer ETF’s met 4 en 5 sterren dan alle andere ETF-aanbieders3

Dankzij onze continue inzet om betere beleggingsoplossingen te ontwikkelen en iShares ETF's voor steeds meer beleggers beschikbaar te maken.

3 Volgens de rating van Morningstar.

FONDSKENMERKEN

tbc