LARRY FINK’S ANNUAL LETTER TO CEOS

A sense of purpose

CEO Larry Fink reflects on the most pressing issues facing investors today and how BlackRock and other companies must adapt to serve clients more effectively.

Lees verder Lees verder
U gaat nu naar de iShares particuliere beleggers website. Bevestig eerst dat u een particuliere belegger bent
Nee, ik ben geen particuliere belegger
Ja, ik ben een particuliere belegger
Nadere uitleg van de type beleggers
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Particuliere beleggers

Een particuliere belegger is een persoon of cliëntenorganisatie die niet voldoet aan de één of meer van de criteria voor professionele of gekwalificeerde beleggers, zoals hieronder gespecificeerd. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers; hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten.

 

Professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers

 

Op deze website worden beleggers aangeduid als "professionele beleggers, intermediairs en institutionele beleggers" wanneer ze voldoen aan de beschrijving van professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers in de Richtlijn betreffende Markten in Financiële Instrumenten en artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 

Deze beleggers worden geacht over voldoende ervaring, kennis en expertise te beschikken om zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen en de daarmee verbonden risico’s te overzien en adequaat te beoordelen.

 

Let op dat bovenstaande samenvatting slechts voor informatiedoeleinden is verstrekt. Indien u er niet zeker van bent of u als professionele belegger of als particuliere belegger kunt worden geclassificeerd, raden wij u aan de website voor particuliere beleggers te bezoeken en onafhankelijk advies in te winnen.

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van iShares, die u geacht wordt te hebben gelezen.

 

De gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie betreffende uw bescherming en de wettelijke beperkingen voor verspreiding van de informatie op deze website, alsmede de landen waar onze fondsen zijn toegelaten.

 

Het Privacybeleid geeft onder meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites. Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in dat wij cookies op uw computer plaatsen , die ons onder meer in staat stellen u bij een volgend bezoek aan de website te herkennen, zodat wij u adequate en passende informatie kunnen tonen.

Onze verplichtingen tegenover u

We vinden het een groot voorrecht u te kunnen helpen bij uw beleggingen en zijn ons er terdege van bewust dat hierdoor een grote verantwoordelijkheid op ons rust, die ook verband houdt met het veilig stellen van uw gevoelige en vertrouwelijke informatie. BlackRock Advisors (UK) Limited respecteert uw privacy. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, zullen we deze behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid.We verbinden ons ertoe:

  • de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beveiligen;
  • u te vertellen hoe we de informatie die we over u verzamelen aanwenden;
  • u te laten welke informatie wij met anderen zullen delen en onder welke voorwaarden wij dit doen,

Toegang tot de website

Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website accepteert u dat wij informatie mogen verzamelen en registreren voor onze systemen, voor het oplossen van problemen, voor rapportering en voor administratieve doeleinden, inclusief bijvoorbeeld het cumulatieve aantal bezoekers van de website en bezochte onderdelen van de website.

Cookies

De informatie in dit hoofdstuk over cookies wordt verstrekt in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie die in mei 2011 is ingevoerd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons onze diensten en informatie af te stemmen op de bezoeker. Wij gebruiken cookies op al onze websites om ons een algemeen beeld te kunnen vormen van de manier en het tijdstip waarop onze websites worden bezocht en welke technologieën onze bezoekers bij voorkeur gebruiken (bijv. welke mediaspeler ze gebruiken om video's te bekijken), en om na te gaan of onze websites naar behoren functioneren.

Websites die beschermd zijn door een password kunnen cookies of andere technologieën gebruiken om uw identiteit vast te stellen, uw instellingen en gebruikersvoorkeuren te bewaren en te herkennen, uw navigatie op de website te vergemakkelijken en de inhoud ervan op u af te stemmen zodat de aangeboden informatie voor u aantrekkelijker is.

In grote lijnen gebruiken wij cookies op onze websites met de volgende doelstellingen:

  • Analyses: Met analytische cookies kunnen wij de bezoekers van onze websites herkennen, meten en volgen. Hierdoor kunnen wij de werking van onze websites verbeteren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door vast te stellen of bezoekers van een site makkelijk de informatie vinden die ze zoeken, of door te onderzoeken welke aspecten van een website hen het meest interesseren.
  • Gebruiksvoorkeuren: Sommige cookies op onze websites worden geactiveerd wanneer een bezoeker keuzes maakt die betrekking hebben op het gebruik van de site. Onze websites 'onthouden' de voorkeursinstellingen van de gebruiker. Hierdoor kunnen we delen van onze websites afstemmen op die gebruiker.
  • Algemene voorwaarden: Wij gebruiken cookies op onze websites om te registreren of een bezoeker van een site een pagina zoals deze heeft gelezen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van onze websites heeft geaccepteerd. Dit helpt ons de gebruikservaring van de site te verbeteren – bijvoorbeeld om te voorkomen dat een gebruiker steeds weer gevraagd wordt om de algemene voorwaarden goed te keuren.
  • Sessiebeheer: De software van onze websites gebruikt cookies voor technische instellingen die noodzakelijk zijn voor de interne werking van onze servers. Zo gebruiken wij cookies om verzoeken over verschillende servers te distribueren, de identiteit van gebruikers vast te stellen en te bepalen tot welke rubrieken van de site zij toegang hebben, de oorsprong van verzoeken te controleren, informatie bij te houden over de sessie van een gebruiker en te bepalen welke opties of pagina's moeten worden getoond.
  • Functionele doeleinden: Cookies met een functioneel doel bewaren informatie die noodzakelijk is voor de goede werking van onze toepassingen. Als bijvoorbeeld transacties of verzoeken in een bepaalde toepassing uit meerdere fasen bestaan, worden cookies gebruikt om de informatie van elke fase tijdelijk op te slaan om de voltooiing van de volledige transactie of het verzoek te vergemakkelijken.

Uw cookievoorkeuren

Om de websites van BlackRock in hun totaliteit te gebruiken moet uw computer of mobiel apparaat cookies accepteren. Zonder cookies werken onze sites immers niet naar behoren. Daarnaast zijn cookies noodzakelijk om onze websites te kunnen afstemmen op uw voorkeuren en behoeften.

Lokale Flash-opslag

Sommige van onze websites bevatten content die wordt getoond met Adobe Flash Player, zoals animaties, video's en tools. Lokale Flash-opslag (vaak "Flash cookies" genoemd) kan worden gebruikt om uw gebruikservaring te verbeteren. Flash-opslag wordt op grotendeels dezelfde manier als standaard cookies op uw apparaat bewaard, maar wordt direct beheerd door uw Flash-software.

Als u niet wil dat informatie plaatselijk in Flash wordt opgeslagen of als u deze informatie wil verwijderen, verwijzen wij u naar de documentatie over uw Flash-software op www.adobe.com. Als u Flash cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies van een site niet meer werken.

Cookies van derden

Bij een bezoek aan onze websites kunt u ook cookies van derden ontvangen. Dit kunnen cookies zijn van Google, Unica, Forsee, Wall Street on Demand, Morningstar, Media Mind en/of Flurry. Deze cookies worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven in het deel "Waarom gebruiken wij cookies"?. Wij hebben geen controle over de cookies van derden. Wij raden u dan ook aan de websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies en de manier waarop ze worden beheerd.

Cookievoorkeuren wijzigen

U kunt voorkomen dat onze websites in de toekomst nog cookies in uw browser gebruiken. De procedure om cookies van uw computer of mobiel apparaat te verwijderen, hangt af van het besturingssysteem en de webbrowser die u gebruikt. U dient er echter aan te denken dat de intrekking van uw goedkeuring van het gebruik van cookies op onze sites nadelig zal zijn voor de werking van de sites.

Op de website www.allaboutcookies.org vindt u richtlijnen voor het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers, of u kunt de documentatie voor uw specifieke software raadplegen.

Meer informatie over cookies

Alle details over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, vindt u op www.allaboutcookies.org.

Persoonlijke informatie verstrekken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw account te beheren, onze dienstverlening aan u te verbeteren, u informatie te verstrekken en u te informeren over aanvullende producten of diensten die wellicht interessant voor u zijn.

Uw toestemming

We geven uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming door aan derden voor mailings, anders dan in het kader van de verkoop van deze website of van ons bedrijf. We bieden u echter wel de kans om informatie te ontvangen die u wellicht kan interesseren. Door u op deze website te registreren kunt u zich opgeven voor mailings. Doorgaans sturen wij mailings via e-mail of met de post, afhankelijk van uw voorkeur. Als u wilt dat wij u niet langer mailings toesturen, dan kunt u ons dit eenvoudig vragen. Elke keer wanneer u een e-mail ontvangt, informeren wij u hoe u uw inschrijving elektronisch ongedaan kunt maken. U kunt tevens uw voorkeuren met betrekking tot e-mail en andere vormen van marketing doorgeven door ons te bellen of te schrijven, zoals vermeld staat in het gedeelte "Neem contact met ons op" in dit privacybeleid.

Wij doen alles om uw privacy te beschermen

Onze medewerkers zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens te respecteren en beseffen hoe belangrijk het is dat wij de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten bewaren.

Wij stellen al het mogelijke in het werk om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Helaas kunnen we, ondanks onze maatregelen, niet garanderen dat uw informatie altijd volledig veilig is. Dat komt door de aard van het Internet. Hackers ondernemen voortdurend pogingen om zelfs door de allernieuwste veiligheidssystemen te breken. Daarom kunnen wij nooit volledige geheimhouding garanderen.

Wanneer u informatie doorgeeft in chatrooms, op forums of via andere diensten die op een website beschikbaar zijn, dan moet u zich er terdege van bewust zijn dat deze informatie door anderen kan worden gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de bekendmaking van informatie die u op deze manier doorgeeft.

Het is onwaarschijnlijk dat we de website of ons bedrijf en de persoonlijke gegevens van uzelf en van onze andere klanten aan iemand anders zullen verkopen, maar indien dat toch gebeurt, zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat uw rechten en privileges in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens naar behoren worden beschermd.

Onze websites bieden een aantal links naar websites die niet worden beheerd door onszelf of door bedrijven die met ons gelieerd zijn. We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie die ten gevolge van uw gebruik van deze websites over u wordt verzameld en dit privacybeleid strekt zich niet uit tot websites die niet door ons worden beheerd.

Neem contact met ons op

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens in onze systemen correct zijn, hebben we uw hulp nodig. We verzoeken u om ons in te lichten over wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die u in het verleden aan ons hebt opgegeven. Als u dat wenst, kunt u een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, voor een nominaal bedrag van GBP 10. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u uw verzoek schriftelijk indienen door te schrijven naar: iShares Business Development, BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk.

Als u contact met ons wilt opnemen om de manier waarop u marketingmateriaal van ons ontvangt te wijzigen, of ons wilt informeren dat u dergelijk materiaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u schrijven naar: iShares Client Services, BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk, of een e-mail sturen naar feedback@iShares.eu of bellen met +44 (0)20 7668 8007.

Gebruik en doorgeven van uw informatie aan derden

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt uitsluitend aan derden doorgegeven indien wij daartoe uw toestemming gekregen hebben, zoals reeds vermeld werd in dit privacybeleid. We kunnen eventueel gegevens over het algemene gebruik van onze websites doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om bepaalde gebruikspatronen te illustreren die van nut kunnen zijn voor adverteerders of andere zakenrelaties. De informatie die wij doorgeven zal geen persoonlijke gegevens bevatten aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden (inclusief onze gelieerde ondernemingen) die wij hebben gecontracteerd voor de levering van marketingdiensten ten behoeve van ons en in onze naam. Door uw persoonlijke informatie via deze website aan ons door te geven stemt u toe dat wij uw persoonlijke informatie doorgeven aan zulke derden, zowel in het land waar u ingezetene bent als daarbuiten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan de politie of een andere toezichtshoudende instantie indien dit van ons wordt gevraagd of indien wij dit wensen te doen om de wet na te leven of in verband met verdenkingen van misbruik door uzelf van onze website of onze dienstverlening via de website.

We doen er al het mogelijk aan om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming bekend worden gemaakt door anderen, maar we zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde bekendmakingen of andere inbreuken op de veiligheid of voor de handelingen van anderen als de informatie aan hen werd doorgegeven met uw toestemming of met de toestemming van iemand anders dan wijzelf of de met ons gelieerde bedrijven.

UK Data Protection Act 1998

De persoonlijke informatie die u heeft opgegeven zal worden bewaard overeenkomstig de Data Protection Act 1998. Uw persoonlijke informatie kan worden doorgegeven aan of gebruikt worden door andere organisaties binnen de BlackRock groep, waarvan BlackRock Advisors (UK) Limited een onderdeel vormt, en aan onze agenten en service providers in zoverre dit noodzakelijk is om u onze diensten te kunnen leveren, maar zal niet worden doorgegeven aan externe organisaties en/of personen, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven en/of dit voor ons noodzakelijk is om de volgende redenen:
(a) om een contract uit te voeren waarbij u betrokken bent; of
(b) om te voldoen aan onze wettelijke/gereglementeerde verplichtingen; of
(c) om onze gewone handelsactiviteiten uit te voeren..

Alle persoonlijke gegevens die aan BlackRock Advisors (UK) Limited worden bekendgemaakt, worden bijgehouden zolang als dat nodig is om:
(a) contractuele verplichtingen ten opzichte van u te vervullen; of
(b) te voldoen aan extern opgelegde wettelijke/gereglementeerde verplichtingen.

U gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden om u informatie te verschaffen over de producten of diensten aangeboden door de BlackRock groep van vennootschappen, waarvan BlackRock Advisors (UK) Limited deel uitmaakt.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk willekeurig ogenblik te herzien door een gewijzigd privacybeleid op het Internet te publiceren. Dit wordt aan u bekend gemaakt de eerstvolgende keer wanneer u de website bezoekt nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Door hierna de website te bezoeken en/of te gebreuiken stemt u in met deze wijzigingen. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar feedback@iShares.com of schrijven naar iShares Business Development, BlackRock Advisors (UK) Limited,12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk, of bellen met +44 (0)20 7668 8007.

Uitgegeven en goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk door BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen en onder het toezicht staat van de Financial Conduct Authority.

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rechten voorbehouden.