Obligaties

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in NZD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 16/aug/2022 NZD 58.435.244
Fondsomvang per 16/aug/2022 EUR 1.139.783.799
Introductiedatum 09/jun/2022
Introductie fonds 16/mrt/2017
Valuta reeks NZD
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index BBG MSCI Global Green Bond Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Artikel 9
Aankoopkosten 0,00
Doorlopende kosten 0,05%
Kostenratio 0,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg NZD 500.000,00
Minimale vervolginleg NZD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
ISIN IE0006QDMN34
SEDOL BM9F3Y4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 917
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 29/jul/2022 2,49%
Modified duration per 29/jul/2022 7,76
Weighted Av YTM per 29/jul/2022 2,50%
Effectieve duration per 29/jul/2022 7,80
Gewogen gem. looptijd per 29/jul/2022 8,96 yrs
WAL to Worst per 29/jul/2022 8,96 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/jul/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 29/jul/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/jul/2022 68,78%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/jul/2022 31,22%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,09% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven worden gerapporteerd op basis van MSCI-gegevens. Ter wille van de consistentie met de fondsratings van MSCI wordt dit fonds beheerd met gegevens van Sustainalytics.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 3,77
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,70
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,69
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,44
Naam Weging (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,25
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045 1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 0,99
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 0,94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2050 0,94
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Flexible Acc Hedged NZD - 10,28 -0,05 -0,49 16/aug/2022 10,41 9,70 IE0006QDMN34 -
Class D Hedged EUR Niet uitkerend 9,79 -0,05 -0,51 16/aug/2022 11,34 9,27 IE00BD0DT578 -
Class D Hedged USD Niet uitkerend 10,40 -0,05 -0,50 16/aug/2022 11,89 9,83 IE00BD8QG463 -
Class D Hedged CHF Niet uitkerend 9,35 -0,05 -0,51 16/aug/2022 10,87 8,86 IE00BD8QG026 -
Class D Hedged CHF Eens per jaar 8,84 -0,05 -0,51 16/aug/2022 10,39 8,47 IE00BD8QG133 -
Class D Dist GBP - 8,66 -0,04 -0,50 16/aug/2022 10,05 8,28 IE00BMTMD893 -
Class D Acc EUR - 10,08 -0,05 -0,45 16/aug/2022 10,20 9,41 IE000RIFQ564 -
Class D Acc JPY Hedged JPY - 870,19 1,51 0,17 09/mei/2022 1.000,00 868,68 IE000YP3OC13 -
Class Institutional Hedged EUR Niet uitkerend 9,73 -0,05 -0,51 16/aug/2022 11,26 9,21 IE00BD0DT792 -
Class D Hedged GBP - 10,02 -0,05 -0,50 16/aug/2022 11,50 9,46 IE00BD5GZQ41 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Documenten

Documenten