Aandelen

I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 26,2
Index (%) 25,7
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

- - - 21,69 24,45
Index (%)

per 30/jun/2024

- - - 18,98 24,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
24,45 - - - 12,09
Index (%) 24,00 - - - 11,69
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
15,25 3,58 4,26 15,25 24,45 - - - 28,43
Index (%) 15,05 3,55 4,18 15,05 24,00 - - - 27,42

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 22/jul/2024
USD 336.121.730
Introductiedatum
21/apr/2022
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,05%
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Halfjaarlijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
I50D NA
Fondsomvang
per 22/jul/2024
USD 6.863.494.402
Introductie fonds
24/sep/2020
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Index
Uitgegeven aandelen
per 22/jul/2024
53.683.591
ISIN
IE000D3BWBR2
Gebruik van winst
Uitkerend
Productstructuur
Synthetisch
Methodologie
Swap
Uitgevende onderneming
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
31 maart

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 22/jul/2024
557
Index-code
SPTR500N
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 22/jul/2024
31,40
Weighted Average Swap Fee
per 22/jul/2024
3,05
Indexniveau
per 23/jul/2024
USD 10.505,89
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 22/jul/2024
1,14%
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 22/jul/2024
4,88

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 22/jul/2024
1,71%
MSCI – Kernwapens
per 22/jul/2024
1,51%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 22/jul/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 22/jul/2024
0,12%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 22/jul/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 22/jul/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 22/jul/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 22/jul/2024
100,01%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 22/jul/2024
0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 1,17%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Hier worden de effecten vermeld die het fonds op de getoonde datum in bezit heeft. Dit is een swapfonds dat de prestaties van de Benchmarkindex wil volgen in plaats van de prestaties van de hierboven vermelde fysieke deelnemingen. De deelnemingen veranderen.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Bestanddelen

Benchmark Bestanddelen

per 22/jul/2024
Locatie Weging (%) ISIN Naam Sector Productcode
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Uitsplitsingen

Benchmark Uitsplitsingen

per 22/jul/2024

per 22/jul/2024

De hier getoonde uitsplitsingen vertegenwoordigen die van de Benchmarkindex

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam I50D USD 25/apr/2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.700 USD
-33,0%
3.400 USD
-19,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.160 USD
-18,4%
11.870 USD
3,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.310 USD
13,1%
17.350 USD
11,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.530 USD
55,3%
22.910 USD
18,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten