Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 30/jun/2022 USD 808
Fondsomvang per 30/jun/2022 USD 1.144.506.261
Introductiedatum 02/dec/2021
Introductie fonds 11/apr/2008
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker BCIW1A
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten 0,00
Doorlopende kosten 0,03%
Kostenratio 0,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Uitkeringsfrequentie -
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
ISIN IE0004XHE738
SEDOL BLB5B63

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2021 150
Rendement 12 mnd. per - -
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 30/jun/2022 2,48%
Modified duration per 30/jun/2022 10,18
Weighted Av YTM per 30/jun/2022 -0,05%
Effectieve duration per 30/jun/2022 10,20
Gewogen gem. looptijd per 30/jun/2022 10,93 yrs
WAL to Worst per 30/jun/2022 10,93 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 A
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 5,92
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per - -
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per - -
Fondsen in peergroup per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 31/dec/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jun/2022
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 1,59
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,47
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,47
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/jun/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/jun/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 30/jun/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/jun/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Flexible USD - 8,09 0,04 0,54 30/jun/2022 10,04 8,03 IE0004XHE738 -
Inst. Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 14,31 0,07 0,51 30/jun/2022 16,64 14,16 IE00B3C8NT28 -
D Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 11,25 0,06 0,52 30/jun/2022 13,08 11,14 IE00BD0NC367 -
Flexible Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 16,77 0,09 0,52 30/jun/2022 19,49 16,60 IE00B2PPWQ36 -
Class D Acc Hedged GBP - 8,77 0,05 0,52 30/jun/2022 10,00 8,68 IE000H4Z3PW7 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten