Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 15/okt/2019 EUR 337.175.041
Fondsomvang per 15/okt/2019 EUR 2.528.993.598
Basisvaluta EUR
Valuta reeks EUR
Introductie fonds 25/nov/2016
Introductiedatum 11/mei/2017
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Index FTSE EMU Government Bond Index
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,09%
ISIN IE00BD0NC037
Bloomberg-code BLEGBDE
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL BD0NC03
Bloomberg-indexcode 1
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,89
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 10/25/2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,76
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0,75
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,75
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten