Aandelen

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen die worden verhandeld op de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange via Stock Connect, waarop een dagelijks quotum van toepassing is. Als de resterende balans van het betreffende quotum tot nul daalt of het dagelijks quotum wordt overschreden, worden aankooporders afgewezen. Door beperkingen van de quota kunnen de mogelijkheden van het Stock Connect-fonds om tijdig via Stock Connect in Chinese A-aandelen te beleggen, dus beperkt zijn. Aanvullende risico's die van toepassing zijn bij het gebruik van Stock Connect zijn onder andere, dus niet uitsluitend, het risico in verband met juridisch/economisch eigendom, het risico in verband met clearing en afwikkeling, het risico van opschorting, verschillen in handelsdagen, verkoopbeperkingen die worden opgelegd door initiële monitoring, het operationeel risico, het regelgevingsrisico, het risico in verband met terugroepen van in aanmerking komende aandelen, het niet-bestaan van een beleggerscompensatiefonds, belastingrisico's en de afwikkelingsregeling in het kader van de SPSA-modellen. Raadpleeg het prospectus voor een uitgebreidere toelichting van deze risico's.

Het Fonds kan ook beleggen in Chinese A-aandelen via het RQFII-beleggingsquotum van de beleggingsbeheerder. Wanneer het Fonds via de RQFII-route handelt, is het onderworpen aan het RQFII-beleid en aan wijzigingen van de regelgeving die ongunstige gevolgen kunnen hebben voor het Fonds of het RQFII-quotum van de beleggingsbeheerder, en voor de mogelijkheden voor het Fonds om Chinese A-aandelen aan te houden. Het Fonds is onderworpen aan beperkingen en vereisten die van toepassing zijn op RQFII-beleggingen, waaronder de volgende risico's: het risico in verband met regelgevingsbeleid, het risico in verband met vergunningen, quota en repatriëring, het risico in verband met vermogensbestanddelen uit de PRC, het risico in verband met RQFII-bewaarnemers en makelaars uit de PRC, het wisselkoersrisico en het risico in verband met conflicten door de toekenning van RQFII-quota.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

13,87 -1,11 7,45 12,31 41,94
Index (%)

per 30/jun/2021

13,58 -6,17 7,65 13,01 42,61
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,39 17,57 11,78 - 2,76
Index (%)

per 31/jul/2021

15,84 18,02 10,97 - 2,47
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-2,47 -6,58 -2,20 -5,94 15,39 62,50 74,52 - 18,77
Index (%)

per 31/jul/2021

-2,26 -6,57 -2,16 -5,81 15,84 64,38 68,31 - 16,67
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) -17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Index (%) -17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 02/aug/2021 USD 2.204.785.093
Basisvaluta USD
Introductiedatum 08/apr/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio 0,40%
Productstructuur Fysiek
Methodologie Optimalisatie
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index MSCI China A Inclusion Index
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-code CNYA.LN
Uitgevende onderneming iShares IV plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 02/aug/2021 351.000.000
Aantal posities per 30/jul/2021 474
Indexniveau per 02/aug/2021 USD 1.487,54
Index-code M1CNA
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 31 mei
P/E-ratio per 30/jul/2021 19,89
P/B-ratio per 30/jul/2021 2,44
Bèta 3 jr. per 31/jul/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 31/jul/2021 21,25%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jul/2021 B
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jul/2021 1,66
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jul/2021 12,85
MSCI ESG % Dekking per 07/jul/2021 97,51
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jul/2021 Equity China
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jul/2021 218,89
Fondsen in peergroup per 07/jul/2021 825
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jul/2021, op basis van posities vanaf 31/mei/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/jul/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/jul/2021 0,49%
MSCI – Kernwapens per 30/jul/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/jul/2021 1,09%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/jul/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/jul/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 30/jul/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/jul/2021 100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/jul/2021 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,29% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Israël

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Singapore

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 30/jul/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 30/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13/apr/2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/apr/2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13/apr/2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/dec/2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/jun/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03/sep/2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Documenten

Documenten