Obligaties

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

-0,97 -0,84 -0,80 -0,79 -0,83
Index (%)

per 31/dec/2021

-0,96 -0,70 -0,67 -0,68 -0,69
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,83 -0,80 -0,84 -0,52 0,00
Index (%)

per 31/dec/2021

-0,69 -0,68 -0,74 -0,43 0,09
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-0,83 -0,12 -0,20 -0,40 -0,83 -2,39 -4,15 -5,09 0,01
Index (%)

per 31/dec/2021

-0,69 -0,11 -0,16 -0,33 -0,69 -2,03 -3,65 -4,19 1,23
  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -0,97 -0,84 -0,80 -0,79 -0,83
Index (%) -0,96 -0,70 -0,67 -0,68 -0,69

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 21/jan/2022 EUR 452.967.472
Fondsomvang per 21/jan/2022 EUR 452.978.552
Introductiedatum 29/jul/2008
Introductie fonds 29/jul/2008
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index eb.rexx® Government Germany 0-1
Uitgegeven aandelen per 21/jan/2022 6.135.230
Total Expense Ratio 0,13%
Uitkeringsfrequentie Max. 4x per jaar
Gebruik van winst Uitkerend
Rendement uit securities lending -
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code EBMMEX GY
ISIN DE000A0Q4RZ9
Creatie-koers per 21/jan/2022 75,31
Ophef-koers per 21/jan/2022 73,09

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 21/jan/2022 6
Indexniveau per 21/jan/2022 EUR 115,98
Index-code I2IC
Weighted Av YTM per 21/jan/2022 -0,64%
Rendement 12 mnd. per 21/jan/2022 0,79%
Gewogen gem. coupon per 21/jan/2022 0,76%
Bèta 3 jr. per 31/dec/2021 0,97
Gewogen gem. looptijd per 21/jan/2022 0,44 yrs
Option-adjusted duration per 21/jan/2022 0,44
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2021 0,11%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

Posities

Posities

per 21/jan/2022
Emittent Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,91
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 21/jan/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 21/jan/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 21/jan/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXVM EUR 29/jul/2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ 4476310 B3BXBD8 -
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mei/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI EBMMNAV EBMMNAV.DE DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ - - -

Documenten

Documenten