Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

-0,05 0,88 6,67 4,92 -3,55
Index (%)

per 31/dec/2021

0,15 0,88 6,72 5,03 -3,54
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,55 2,58 1,71 3,82 3,96
Index (%)

per 31/dec/2021

-3,54 2,63 1,78 3,91 4,09
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-3,55 -1,59 -0,47 -0,48 -3,55 7,93 8,83 45,48 118,94
Index (%)

per 31/dec/2021

-3,54 -1,66 -0,57 -0,55 -3,54 8,11 9,23 46,69 124,41
  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -0,05 0,88 6,67 4,92 -3,55
Index (%) 0,15 0,88 6,72 5,03 -3,54

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/jan/2022 EUR 709.479.743
Fondsomvang per 17/jan/2022 EUR 3.250.580.157
Introductiedatum 06/nov/2001
Introductie fonds 25/nov/2016
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index FTSE EMU Government Bond Index
Index Ticker -
Aankoopkosten 0,00
Doorlopende kosten 0,13%
Kostenratio 0,10%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 250.000,00
Minimale vervolginleg EUR 50.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code -
ISIN IE0031080868
SEDOL 3108086

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/dec/2021 344
Gewogen gem. YTM per - -
Effectieve duration per 31/dec/2021 8,57
Gewogen gem. looptijd per 31/dec/2021 10,11 yrs
Bèta 3 jr. per 31/dec/2021 0,98
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2021 4,43%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jan/2022 A
MSCI ESG % Dekking per 07/jan/2022 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jan/2022 6,06
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jan/2022 43,18
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jan/2022 Bond EMU Government
Fondsen in peergroup per 07/jan/2022 176
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/jan/2022 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jan/2022, op basis van posities vanaf 31/aug/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Inst, per 31/dec/2021 rated against 585 EUR Government Bond Funds.

Posities

Posities

per 31/dec/2021
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,77
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026 0,69
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Inst EUR Niet uitkerend 24,46 -0,05 -0,20 17/jan/2022 25,48 24,41 IE0031080868 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,98 -0,02 -0,20 17/jan/2022 11,43 10,96 IE00BD0NC037 -
Inst EUR Eens per jaar 9,69 -0,02 -0,20 17/jan/2022 10,27 9,69 IE00B1N7ZB00 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten