Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

-3,40 1,60 6,31 2,74 -0,32
Index (%)

per 30/jun/2021

-3,33 1,69 6,31 2,81 -0,21
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,70 3,63 1,49 4,04 4,12
Index (%)

per 31/aug/2021

0,80 3,69 1,56 4,13 4,26
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-1,86 -0,55 1,76 0,70 11,28 7,70 48,59 122,78
Index (%)

per 31/aug/2021

-1,81 -0,61 1,71 0,80 11,47 8,05 49,88 128,45

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 14/sep/2021 EUR 753.773.591
Fondsomvang per 14/sep/2021 EUR 3.329.492.726
Basisvaluta EUR
Valuta reeks EUR
Introductie fonds 25/nov/2016
Introductiedatum 06/nov/2001
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/aug/2021 351
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Index FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,13%
ISIN IE0031080868
Bloomberg-code BARGVBD
Kostenratio 0,10%
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL 3108086
Bloomberg-indexcode 1
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 250.000,00
Minimale vervolginleg EUR 50.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/aug/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/aug/2021 6,06
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/aug/2021 53,49
MSCI ESG % Dekking per 06/aug/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/aug/2021 Bond EMU Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
Fondsen in peergroup per 06/aug/2021 172
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/aug/2021, op basis van posities vanaf 31/mrt/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Inst, per 31/aug/2021 rated against 606 EUR Government Bond Funds.

Posities

Posities

per 31/aug/2021
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,76
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,70
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0,69
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,69
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/aug/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten