Obligaties

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

3,28 0,97 -0,26 4,99 2,81
Index (%)

per 31/dec/2020

3,35 1,13 -0,17 4,99 2,84
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,17 2,62 2,09 3,61 -
Index (%)

per 31/jan/2021

1,20 2,68 2,16 3,70 4,10
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-0,28 -0,28 0,41 1,17 8,08 10,89 42,54 -
Index (%)

per 31/jan/2021

-0,21 -0,21 0,46 1,20 8,26 11,30 43,82 116,73

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/feb/2021 EUR 1.441,55
Introductie fonds 01/dec/2005
Introductiedatum 05/nov/2001
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/jan/2021 3.923
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domicilie Ierland
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,15%
ISIN IE0031080645
Bloomberg-code BAREUBI
Kostenratio 0,12%
Aankoopkosten 0,00
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL 3108064
Bloomberg-indexcode EZNBIFTTHP
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 250.000,00
Minimale vervolginleg EUR 50.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 29/jan/2021 0,01%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/feb/2021 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/feb/2021 7,16
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/feb/2021 51,05
MSCI ESG % Dekking per 05/feb/2021 95,77
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/feb/2021 Bond EUR Corporates
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/feb/2021 101,84
Fondsen in peergroup per 05/feb/2021 286
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 31/aug/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/jan/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/jan/2021 1,97%
MSCI – Kernwapens per 29/jan/2021 0,16%
MSCI – Ketelkool per 29/jan/2021 0,05%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/jan/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/jan/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/jan/2021 0,46%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/jan/2021 80,37%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/jan/2021 19,63%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,29% en voor oliezand 1,17%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE), Inst, per 31/jan/2021 rated against 1054 EUR Corporate Bond Funds.

Posities

Posities

per 29/jan/2021
Naam Weging (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/2024 0,18
KFW 0.625 07/04/2022 0,18
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2030 0,17
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/15/2025 0,17
KFW 0.5 09/15/2027 0,17
Naam Weging (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/2037 0,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.75 09/15/2025 0,16
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/2030 0,16
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,15
EUROPEAN UNION RegS 0 11/04/2025 0,15
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 29/jan/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Divya Manek
Divya Manek
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten