KLACHTENPROCEDURE

Entiteitsgegevens:
BlackRock (Nederland) B.V
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Nederland

Uw klanttevredenheid is erg belangrijk voor ons en daarom heeft BlackRock een klachtenbehandelingsproces ingevoerd. Als u denkt dat we niet aan uw verwachtingen hebben voldaan met betrekking tot enig aspect van de service die u hebt ontvangen en u wilt een klacht indienen, neem dan contact op met ons kantoor zoals hierboven weergegeven of neem contact met ons op via:

E-mail: blackrock.netherlands@blackrock.com
Telefoon: 020-5495200

Bij BlackRock nemen we alle klachten serieus en wij zullen deze volgens onderstaande richtlijnen onderzoeken. BlackRock zet zich in om alle klachten vakkundig, zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken. Als u contact met ons opneemt via e-mail, kunt u ons hierbij ondersteunen door alle relevante informatie of documenten aan uw correspondentie toe te voegen om ervoor te zorgen dat uw indiening efficiënt wordt afgehandeld.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te verduidelijken en na ontvangst van een klacht de volgende acties ondernemen:

  • Wij zorgen ervoor dat een medewerker met de juiste anciënniteit een onderzoek start.
  • U kunt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijke bevestiging verwachten.
  • Wij houden u op de hoogte van het verloop van de klacht. Dit proces is gratis.

Als er ongeplande vertragingen zijn en we uw probleem niet binnen 8 weken na ontvangst kunnen oplossen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Wij sturen u een reactie waarin wordt uitgelegd waarom wij nog steeds niet in staat zijn om een ​​definitief antwoord te geven, en ook wanneer we verwachten wel een definitief antwoord te kunnen geven.

Mocht u na ontvangst van een definitieve reactie niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht eventueel ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit dient te gebeuren binnen 3 maanden na de datum van de definitieve reactie.

Voor het indienen van een klacht dient de cliënt gebruik te maken van het formulier van Kifid dat beschikbaar is op de website: www.kifid.nl

Het Kifid is voor klachten van particulieren over alle soorten financiële producten. De Kifid-procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Als de Ombudsman er niet in slaagt om te bemiddelen, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Indien de klacht in behandeling wordt genomen door de geschillencommissie, is de opdrachtgever een eigen bijdrage van € 50,- verschuldigd die, indien de commissie met de opdrachtgever instemt, terugkrijgt.

De cliënt kan de klacht ook rechtstreeks tot Kifid richten, indien BlackRock de cliënt niet binnen de termijn van acht weken een adequaat antwoord heeft gegeven en niet tevreden is met de voorgestelde termijn voor de behandeling van zijn klacht.

De contactgegevens van Kifid zijn als volgt;
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl
Tel: 070-3338999